2018-04-14 19:19:00

Pāvests tiekas ar Villanovas universitātes pārstāvjiem no ASV


Audiencē pie pāvesta sestdien, 14. aprīlī, bija ieradušies viesi no Filadelfijas – Villanovas universitātes prezidents un administrācijas locekļi. Universitāte ir augustīniešu tradīcijas mantiniece. Tā ir dibināta, lai saglabātu un tālāk nodotu katoliskās tradīcijas bagātību jaunajām studentu paaudzēm, kas, tāpat ka svētais Augustīns, savos jaunības gados meklē patieso dzīves nozīmi un vērtību. Uzticoties šim skatījumam, Villanovas universitāte, būdama pētniecības un studiju kopiena, ir aicināta arī izprast un izskaidrot sarežģītos ētiskos un kultūras izaicinājumus, ko šodien met laikmetu grieži.

Pāvests izteica cerību, ka ikvienā savas dzīves un misijas aspektā, Villanovas universitāte arī turpmāk centīsies iepazīstināt ar intelektuālajām, garīgajām un morālajām vērtībām, kas jaunajiem cilvēkiem gudrā un atbildīgā veidā ļaus piedalīties lielajās debatēs, kas veido sabiedrības nākotni.

Viens no šī izglītības uzdevuma svarīgākajiem aspektiem ir universālas, “katoliskas” vīzijas attīstība par cilvēces ģimenes vienotību, kā arī ieguldījums praktiskas solidaritātes labā, kas ir nepieciešama, lai apkarotu nevienlīdzību un netaisnību, kas iezīmē mūsdienu pasauli. Pāvests atgādināja, ka universitātes, jau pēc to dabas, ir aicinātas būt par dialoga un tikšanās darbnīcām, kalpojot patiesībai, taisnībai un cilvēka cieņas aizstāvībai visos līmeņos. Īpaši tas attiecas uz katoliskajām institūcijām, tādām, kā šī universitāte, kuras sniedz ieguldījumu Baznīcas misijā, viecinot autentisku un integrālu cilvēku ģimenes izaugsmi pretim tās definīvajai pilnībai Dievā (sal. Ap. konst. “Veritatis Gaudium”).

Neviens labāk par svēto Augustīnu nezina cilvēka sirds nemieru, kamēr tā nerod savu atpūtu Dievā, kurš Jēzū Kristū atklāj mums savu dziļāko patiesību par mūsu dzīvu un galējo likteni.  Villanovas universitātes pārstāvjiem pāvests novēlēja svētīgu ceļojumu pa mūžīgo pilsētu Romu, lai dienas, ko viņi šeit pavada, kļūtu par garīgas atjaunotnes avotu un iedvesmu sniegt lielāku ieguldījumu universitātes misijā būt patiesības lieciniekiem, kas dara brīvus (sal. Jņ 8:32). Visai universitātei Francisks novēlēja svēto Augustīna un Monikas garīgo aizbildniecību, un deva savu apustulisko svētību.

I. Šteinerte/Vatikāns
All the contents on this site are copyrighted ©.