2018-04-12 12:46:00

Popiežius Čilės vyskupams: padariau klaidų; man skaudu ir gėda


Popiežius Pranciškus parašė laišką Čilės vyskupams, kuriame prisipažįsta, jog padarė klaidų reaguodamas į dvasininkų lytinių nusikaltimų atvejus. Dėl to popiežiui skaudu ir gėda. Vertinimo klaidų padaryta neturint teisingos įvairiapusės informacijos. Popiežius kviečia Čilės vyskupus į Romą kartu pasitarti kaip toliau spręsti šį reikalą.

Vizitatoriai pateikė savo išvadas

Jau prieš kelerius metus kai kurie Čilės bažnytinės bendruomenės nariai pradėjo reikalauti, kad būtų nušalintas nuo pareigų vyskupas Juan Barros, asmeniškai susijęs su anksčiau už lytinius nusikaltimus nuteistu kunigu Fernando Karadima. Žinia apie vyskupui metamus kaltinimus nuteisto kunigo dangstymu pasiekė ir popiežių, tačiau jis, išklausęs patį kaltinamą vyskupą ir atsiklausęs kitų Čilė vyskupų, nusprendė, kad nėra pagrindo vyskupą bausti. Šių metų sausio mėnesį popiežiui lankantis Čilėje vėl buvo pareikalauta nušalinti vyskupą Barrosą. Grįžęs iš kelionės, popiežius pasiuntė į Čilę vizitatorius – Maltos arkivyskupą Charlesą Scicluna, kuris taip pat yra Tikėjimo mokymo kongregacijos kolegijos, tiriančios sunkiuosius nusikaltimus, vadovas, o taip pat toje pačioje Kongregacijoje dirbantį  monsinjorą Jordi Bertomeu.

Skausmas ir gėda

Laišką Čilės vyskupams popiežius parašė susipažinęs su vizitatorių atlikto tyrimo išvadomis. „Atidžiai susipažinęs su bylos dokumentais ir sukauptais liudijimais, pamačiau, kad jie aiškiai kalba apie daugybę nukryžiuotų gyvenimų, manyje sukeldami skausmą ir gėdą“, - rašo popiežius. „Rašau jums, nuolankiai prašydamas jūsų bendradarbiavimo ir pagalbos priimant sprendimus, kurie atkurtų Čilėje Bažnyčios bendrystę, pašalintų papiktinimo padarytą žalą ir atstatytų teisingumą“.

Popiežius kviečia Čilės vyskupus į Romą

Popiežius kviečia Čilės vyskupus į Romą, kad visi kartu su juo, taip pat dalyvaujant vizitatoriams – arkivyskupui Sciclunai ir monsinjorui Bertomeu – nuspręstų ką toliau daryti. Laiške popiežius taip pat prisipažįsta, kad šiuo klausimu jis „yra padaręs vertinimo klaidų, gerai nesusipažinęs su padėtimi, neturėdamas tikros ir įvairiapusės informacijos“. Popiežius prašo atleidimo visų ką įžeidė ir sako, jog to paprašys taip pat artimiausiu metu susitikdamas su vizitacijos metu apklaustų asmenų atstovais.
All the contents on this site are copyrighted ©.