2018-04-09 15:43:00

Ortodoksų Velykos: Ugnies apeigos Jeruzalėje, sveikinimai Kaire


Balandžio 8 dieną krikščionių Bažnyčios, kurios laikosi Julijaus kalendoriaus, iškilmingai šventė Velykas. Keliasdešimt tūkstančių ortodoksų piligrimų susirinko Jeruzalėje, dalyvavo tradicinėje Velykų vigilijoje su žvakėmis, bent septyni tūkstančiai aplankė Šventojo Kapo baziliką, kuri pastatyta ant vietos, kaip byloja pats vardas, kur Jėzus buvo paguldytas po mirties ir kur prisikėlė.

Kaip pasakoja apie Šventosios Žemės aktualijas rašantis „Terra Santa“ portalas, šeštadienio vigilija ir „Šventosios Ugnies“ apeigos yra svarbiausios ortodoksams Jeruzalėje ir įspūdingiausios stebėtojui iš šalies. Arabiškai šios apeigos vadinamos „sabt el nur – šviesos šeštadienis“. Jos vyksta lygiai taip pat mažiausiai šešis šimtus metų, o žinių apie jas yra iš dar senesnių amžių.

Šeštadienio ryte tuščią Jėzaus kapą gaubianti patalpa Šventojo Kapo bazilikoje yra patikrinama ir užantspauduojama, panaudojant medaus ir vaško mišinį. Kvartalo jaunuoliai procesija žygiuoja į baziliką, o koptai, armėnai ir sirai kreipiasi į graikų-ortodoksų patriarchą, kuris yra pagrindinis apeigų vadovas. Šiuo metu šis uždavinys tenka patriarchui Teofiliui III.

Vidudienį patriarchas įžengia į baziliką, lydimas giesmių ir procesijos, triskart eina aplink Kapą. Zakristijonas atneša lempą su ugnimi, kuri joje dega nuolat ir yra užgesinama tik kartą per metus: būtent Didįjį Šeštadienį, per Šventosios Ugnies apeigas.

Užbaigus trečią ratą, graikų ortodoksų patriarchas prisiartina prie Kristaus Kapo, jį palydi armėnų patriarchas, kuris sustoja kiek atokiau ir stebi kaip stebėtojas. Po specialaus maldavimo, prašant Ugnies, lempoje įsižiebia šviesa, nuo jos uždegamos patriarcho atsineštos žvakės, kurios perduodamos tikintiesiems bazilikoje, nuo jų savo ruožtu žvakes prisidega likusieji. 

Tai ortodoksų Velykos, tačiau, priduria portalas „Terra Santa“, apeigose taip pat dalyvavo vienas iš Šventosios Žemės Kustodijos brolių pranciškonų, kurie yra vieni iš šešių bažnytinių bendruomenių, kurios prižiūri Šventojo Kapo baziliką. 

Balandžio 8 –ąją šventąsias Velykas šventė ir per dešimt milijonų koptų ortodoksų Egipte, kurie sudaro vieną didžiausių Rytų Bažnyčių. Iškilmingoms Velykų Mišioms šv. Morkaus katedroje Kaire vadovavo koptų popiežius Tawadros II.

Velykų dieną koptų patriarchą aplankė islamiškojo universiteto Kaire Al Azhar didysis imamas Ahmed Al-Tayyeb su delegacija. Šis universitetas yra vienas iš pagrindinių sunitiškojo islamo centrų pasaulyje ir svarbiausias islamo centras Egipte, kuriame musulmonai sudaro per 90 procentų visų gyventojų. Šiuo draugišku ir šventiniu vizitu pabrėžiamas taikus ir tolerantiškas religijų sugyvenimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.