2018-04-08 12:46:00

Vidudienio malda: Rytų Bažnyčių Velykos ir nenutrūkstanti drama Sirijoje


Tuoj po Gailestingumo sekmadienio šv. Mišių Šventasis Tėvas vadovavo sekmadienio vidudienio maldai „Regina Coeli“, prieš kurią priminė, kad tą pat dieną kai kurios Rytų Bažnyčios, ypač ortodoksai, švenčia Velykas.

Mūsų broliams ir seserims iš Rytų Bažnyčių, kurios šiandien, pagal Julijaus kalendorių, švenčia Velykų iškilm., skiriu nuoširdžiausius linkėjimus. Prisikėlęs Viešpats tepripildo juos šviesos ir taikos, paguodžia tas bendruomenes, kurios gyvena ypatingai sunkiomis sąlygomis, - sakė Pranciškus.

Jis taip pat atskirai pasveikino šv. Petro aikštėje buvusius sintų ir romų tautybių žmones, kurie minėjo jiems skirtą tarptautinę dieną.

Sukalbėjus „Regina Coeli“ maldą, paprašius Dievo Motinos užtarimo, popiežius dar kartą prabilo apie rytus.

Iš Sirijos, - kalbėjo jis, - ateina baisios žinios apie dešimtis bombardavimo aukų, tarp kurių daug moterų ir vaikų. Taip pat žinios apie asmenis, kurie buvo paveikti bombose buvusių cheminių medžiagų. Melskime už žuvusius, už sužeistus, už kenčiančias šeimas. Nėra gero ir blogo karo, niekas, niekas negali pateisinti tokių naikinimo įrankių naudojimą prieš asmenis ir bejėgius gyventojus. Melskime, kad politiniai ir kariniai atsakingieji pasirinktų kitą, derybų kelią, vienintelį galintè atvesti iki tokios taikos, kuri nėra mirtis ir sunaikinimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.