2018-04-07 13:53:00

Popiežius jaunuoliams: ar norite sava padaryti Jėzaus svajonę?


Pauliaus VI salėje šeštadienį popiežius pasveikino tris tūkstančius jaunuolių iš Breščios, šiaurės Italijoje, vyskupijos. Šventiškai jį pasitikusiam jaunimui popiežius kalbėjo apie būsimą Vyskupų Sinodą apie jaunimą.

„Ar iš tiesų vyskupai tiki, jog jaunuoliai gali padėti Bažnyčiai pasikeisti“, citavo vieno iš jų klausimą popiežius Pranciškus, atsakydamas, kad „šis klausimas jam labai rūpi. Labai rūpi, kad būsimas Vyskupų Sinodas apie „Jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo atskyrimą“ būtų pasiruošęs tikram jaunuolių išklausymui“, kad suprastų jų svajones. Tikras išklausymas taip pat siejasi su pasirengimu kažką keisti.

„Tačiau ir aš noriu jums užduoti klausimą“, - tęsė Pranciškus. (...) – o jūs esate pasiruošę išklausyti Jėzų ir pakeisti kažką savyje? Jei esate čia, manau, kad taip, tačiau negaliu ir nenoriu tai laikyti savaime suprantama. Kiekvienas tepamąsto savyje, savo širdyje: ar esu pasiruošęs sava padaryti Jėzaus svajonę? Ar bijau, kad jo svajonė gali sukliudyti mano svajonėms?

Jėzaus svajonė, pridūrė Šventasis Tėvas, yra tai, kas Evangelijose vadinama Dievo Karalyste, meilė Dievui ir meilė tarp mūsų, susiburiant į didelę brolių ir seserų šeimą, kuriai Dievas yra visus savo vaikus mylintis Tėvas, besidžiaugiantis dėl kiekvieno, kuris, pasimetęs, sugrįžta į namus. „Ar esate pasiruošę keistis ir priimti šią svajonę?“, - dar kartą paklausė jis.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.