2018-04-07 10:40:00

Iškilmė Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatuose


Šeštąją Velykų dieną Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų bendruomenę aplankė Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos bažnyčioje aukotų Šventųjų Mišių metu arkivyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė devyniasdešimt keturiems Lietuvos kariuomenės brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, į iškilmę atlydėtiems bataliono štabo viršininko ir kuopų vadų bei dvidešimt penkiems sausumos ir karinių jūrų pajėgų profesinės tarnybos kariams bei jų šeimų nariams.

Homilijoje arkivyskupas sutvirtinamuosius kvietė būti atviriems Šventosios Dvasios veikimui jų gyvenimuose, priimti Jos paruoštas išminties, supratimo, patarimo, tvirtumo, žinojimo, maldingumo ir pagarbios Dievo baimės dovanas. Linkėjo nuolat vystyti asmeninį santykį su Šventąja Dvasia, kuri ypatingu būdu ateina į širdis Sutvirtinimo sakramente, kad, Šventosios Dvasios padedami, atpažintų nedraugo, hibridinių karų prieš žmoniją meistro – piktojo, balsą, kai kasdienybėje su juo ir jo pagundomis susidurs bei augti, vystytis ir bręsti siekiant žmogiškosios pilnatvės ir panašumo į žmogaus idealą – Jėzų Kristų, kurio Prisikėlimą švenčiame. Prieš suteikdamas palaiminimą, arkivyskupas padėkojo sutvirtinamuosius ruošusiems kapelionatų dvasininkams – kunigui ir diakonui bei katechetei Daivai Noreikienei.

Iškilmės Šventąsias Mišias koncelebravo kapelionatų vyrenysis kapelionas kunigas Remigijus Monstvilas ir Telšių vyskupo generalinis vikaras kanauninkas Vilius Viktoravičius, Evangeliją skelbė ir arkivyskupui asistavo kapelionatų diakonas Nerijus Čapas, liturgijos metu giedojo Martos Dangilės Palmaitytės vadovaujama šlovintojų komanda.

Kapelionatų bendruomenės vardu už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą arkivyskupui dėkojo ir atminimo dovanas įteikė Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės vadas komandoras Tomas Skurdenis ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono štabo viršininkas majoras Dmitrijus Markauskas.

Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų informacija
All the contents on this site are copyrighted ©.