2018-04-06 11:02:00

Kard. Berano palaikai balandžio 23 bus palaidoti Prahos katedroje


Bažnyčios Čekijoje ganytojo ir kankinio Dievo Tarno kardinolo Josefo Berano palaikai, perkelti iš Šv. Petro bazilikos, balandžio 23 d. bus iškilmingai palaidoti Prahos katedroje. Palaikai bus atskraidinti iš Romos į Prahą balandžio 20 d. Nuo 21 iki 23 karstą su palaikais bus galima lankyti Prahos Šv. Vito ir Vaclovo katedroje. Balandžio 23-osios pavakare, 18 val. bus aukojamos Mišios ir karstas su kardinolo palaikais bus įdėtas į sarkofagą. Vatikano Šv. Petro bazilikos kriptoje, Švč. M. Marijai dedikuotoje koplyčioje, kurioje kardinolo palaikai ilsėjosi pastaruosius 49 metus nuo jo mirties, bus įrengta atminimo lenta.

Josefas Beranas gimė 1888 m. Pilzeno mieste. 1911 m. Romoje jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Grįžęs į Čekiją jaunasis kunigas dėstė Prahos kunigų seminarijoje ir Karolio universiteto Katalikų teologijos fakultete. Nacistinei Vokietijai padalinus Čekoslovakiją ir aneksavus Čekiją, kunigas Beranas, neslepiantis priešiškumo nacionalsocializmui, greitai pateko į gestapo sekamų asmenų sąrašą, o 1942 m. buvo suimtas, pirmiausia kalinamas Prahoje, vėliau perkeltas į Terezino koncentracijos stovyklą ir galiausiai į Dachau. Iškankintą, bet sulaukusį karo pabaigos kunigą Josefą Beraną popiežius Pijus XII 1946 m. paskyrė Prahos arkivyskupu. Valdžią Čekoslovakijoje paėmus komunistams vėl prasidėjo tikinčiųjų persekiojimai. Arkivyskupas Beranas atvirai priešinosi naujai diktatūrai. Po kelių mėnesių buvo suimtas ir komunistų kalėjimuose praleido 14 metų. Nors 1963 m. jis išėjo į laisvę, valdžia jam neleido valdyti arkivyskupijos.

1965 m. jis atvyko į Romą, dalyvavo Vatikano II Susirinkimo baigiamuosiuose darbuose. Popiežius Paulius VI suteikė jam kardinolo titulą. Kardinolas Josefas Beranas mirė Romoje 1969 m. gegužės 17 d. Pauliaus VI sprendimu jis buvo palaidotas Šv. Petro bazilikos kriptoje, kur paprastai laidojami tik popiežiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.