2018-04-05 14:00:00

Április 9-én mutatják be Ferenc pápa „Gaudete et Exsultate” – kezdetű apostoli buzdítását


A Szentszék sajtóterme csütörtökön jelentette be a hírt, hogy jövő hétfőn teszik közzé Ferenc pápa „Gaudete et Exsultate” – kezdetű apostoli buzdítását, mely az életszentségre való meghívásról szól a mai világban.

Április 9-én 12.15-kor kerül sor a sajtótájékoztatóra a Szentszék sajtótermében. A pápai buzdítás bemutatóján felszólal: Angelo De Donatis érsek, a pápa római helynöke, Gianni Valente újságíró és Paola Bignardi, a Katolikus Akció Nemzetközi Fórumának koordinátora.

Ferenc pápa megnyilatkozásai az életszentségről

Az egyháznak szentekre van szüksége, nem pedig szuperhősökre. Pápasága kezdete óta Ferenc pápa sokszor szólt az életszentségről, meghatározva kik a szentek és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. 2013. október 2-án pápasága egyik első szerdai általános audienciáján aláhúzta, hogy az egyház mindenkinek felkínálja az életszentség útját, ami a keresztények útja és a Jézussal való találkozáshoz vezet. Az egyház nem utasítja el a bűnösöket, hanem befogadja őket és arra szólítja, hogy hagyják magukat megfertőzni Isten szentsége által.

Nem szuperhősök, hanem Isten barátai

A teljesség igénye nélkül emlékeztetünk most Ferenc pápa megnyilvánulásaira, amelyek az elmúlt öt évben az életszentség témájára vonatkoztak. 2013. november elsején, Mindenszentek ünnepén a szenteket Isten barátainak nevezte, mert életükben mély szeretetközösségben éltek Istennel. A szentek tehát nem szuperhősök, sem pedig tökéletes emberek.  Éppen olyanok, mint mi, csak megismerték Isten szeretetét és teljes szívükből, feltétel és képmutatás nélkül követték. A szentek olyan férfiak és nők, akiknek öröm lakozik a szívében és azt átadják másoknak, ellentétben azokkal a keresztényekkel, akik nem jól élik meg hitüket és gyászos képet vágnak.

Alázatosak, Jézus útját követik

A szentek alapvető megkülönböztető jegye az alázatosság. Ezzel kapcsolatban a 2014. május 9-i reggeli szentmisén Ferenc pápa Szent II. János Pálról elmélkedett. Megállapította, hogy Isten nagy atlétáját megsemmisítette a betegség, Jézushoz hasonló megaláztatást szenvedett. Karol Wojtyła tanúságtétele megmutatja, hogy az életszentség szabálya az, hogy mi kisebbedünk, hogy az Úr növekedjék, és ezért kell a mi megaláztatásunk. Mi a különbség a hősök és a szentek között? Az, hogy a szentek Jézus Krisztus útját követik, őt utánozzák, tehát tanúságot tesznek róla.

Minden keresztény hivatása az életszentség

Minden keresztény a keresztség erejénél fogva egyenlő méltósággal rendelkezik az Úr előtt, és ugyanaz a hivatása: az életszentség. Ez egy ajándék, amelyet mindenkinek felkínálnak, senkit nem zárnak ki belőle, ezért minden keresztény megkülönböztető jegye. Ahhoz pedig, hogy szentek legyünk, nem kell feltétlen püspöknek, papnak vagy szerzetesnek lenni; mindenki arra kapott meghívást, hogy szent legyen.

A szentek is bűnösök, de megbánják vétkeiket és bocsánatot kérnek

Ferenc pápa óva int attól, hogy szenteskedő képűnek képzeljük a szenteket. Ennél sokkal mélyebb dologról van szó, amit sok gesztus, apró lépés táplál, és amit mindenki ott tud megtenni, ahol él és dolgozik. Minden életszakasz az életszentséghez visz – buzdít a pápa. A szentek szelídek és türelmesek, mindazonáltal nem mentek a bűntől. 2016. január 19-én a Szent Márta-házban mondott homíliájában Dávidról elmélkedve a pápa megállapította: szent volt és bűnös. Megvoltak a maga bűnei, gyilkosságot is elkövetett, de végül beismerte és megbánta bűneit. Ez arra int minket, hogy minden szentnek megvan a maga múltja, mint ahogy minden bűnös előtt ott áll a jövő.

Szentek lehetünk, mert megsegít az Úr

2017. június 21-én a szerdai általános kihallgatáson a Szentatya így tanított: ahhoz, hogy szentek legyünk, nem kell egész nap imádkoznunk. Az életszentség a betegségben, a szenvedésben, a munkában és a gyereknevelésben is megnyilvánul. Az Úr adja meg nekünk a reményt, hogy szentek lehessünk, és ne higgyük, hogy valami nehéz dologról van szó; hogy könnyebb bűnözőnek lenni, mint szentnek! Szentek lehetünk, mert megsegít az Úr. A világnak szentekre van szüksége, és nekünk az a hivatásunk, hogy szentek legyünk. Nem szabad félni attól, hogy az életszentség útját járjuk, mely az alázatosaké, nem pedig az arrogánsaké.

Szentté avatások és motu proprio az élet feláldozásáról

Pápasága ideje alatt 15 szentté avatást vezetett Ferenc pápa, köztük Teréz anya, XXIII. János és II. János Pál kanonizációját. De VI. Pál pápa boldoggá avatásakor is az alázatosságot emelte ki, mint a tanúságtevők, nem pedig a szuperhősök erényét. Ezt tette a „Maiorem hac dilectionem” – kezdetű motu propriójával is, melyet az élet feláldozásáról tett közzé 2017 júliusában. Ebben egy új kategóriát sorol a boldoggá és szentté avatási eljáráshoz, utalva Jézus szavaira: „Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja testvéreiért” (Jn 3, 16).

Összefoglalva tehát így látja Ferenc pápa az életszentséget: Isten és testvéreink barátainak lenni egészen életünk feláldozásáig.

 (gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.