2018-04-03 14:47:00

Velykos Jeruzalėje be krikščionių iš Gazos


„Nebijokime mirties, nebėkime nuo Kristaus kapo, bet tikėdami Viešpaties prisikėlimu ir skelbdami šią žinią be baimės eikime į mūsų kapus: eikime ten, kur šiandien slegia liūdesys ir atrodo, kad mirtis viešpatauja“, - taip kalbėjo Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštališkais administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa Velykų sekmadienio rytą aukodamas Mišias Šventojo Kapo bazilikoje – tai yra tiksliai toje vietoje, apie kurią kalba Velykų Mišių Evangelija.

Štai mums visiems skirta Velykų žinia – nebijokime mirties, nors šis mūsų metas, šios mūsų dienos paženklintos mirties žyme, - kalbėjo arkivyskupas Pizzaballa. Mirtis mus supa iš visų pusių. Mirtis kaimyninėse šalyse; mirtis ir šioje mūsų žemėje; karai ir konfliktai. Žmogaus gyvybė nuvertinta. Tačiau tai, ką mes savo akimis matome, tai tik mirties galutinis rezultatas, o ne jos kilmė. Anksčiau negu prasiveržia mirtį atnešantys konfliktai, mirtis užvaldo tuos, kurie ciniškai nusprendžia kitų žmonių ir tautų likimą. Mirties šešėlis gaubia gyvenimą be vilties, pasidalijusias šeimas, nesugebančias susitaikyti. Mirtis prasideda tuo metu, kai žmogų palieka viltis, kai jis liaujasi tikėjęs gyvenimu, kai nieko nesvajoja ir nieko nesitiki.

Velykos – tai žengimas į šituos mūsų gyvenimo kapus; Velykos – tai žinia, kad mūsų žaizdos nemirtinos, kad galime jas pagydyti; Velykos – tai naujas žvilgsnis į gyvenimą. Šiandien mes skelbiame naują gyvenimą, kurio niekas negali iš mūsų atimti. Skelbiame viltį, kuri mums duoda jėgų išeiti iš savo kapų į gyvenimą.

Šiemetinės Velykos Šventojoje Žemėje sutapo su padidėjusia įtampa ir tragiškais incidentais Gazos ruože, nusinešusiais keliolikos palestiniečių gyvybes. Dėl pastarųjų įvykių Izraelio valdžiai sugriežtinus saugumo priemones, nė vienam Gazos krikščioniui nebuvo duotas leidimas atvykti Velykų proga į Jeruzalę. Gazos ruože krikščionių labai nedaug – tik kiek daugiau kaip tūkstantis tarp beveik dviejų milijonų gyventojų. Dauguma Gazos ruožo krikščionių yra ortodoksai, kurie šiemet Velykas švenčia savaite vėliau už katalikus, tad dar neprarandama vilties gauti leidimus kirsti Gazos ruožo – Izraelio sieną. Pernai Izraelio valdžia buvo davusi 570 leidimų. Šiemet paprašyta 600 leidimų, bet lig šiol nė vienas prašymas nebuvo patenkintas.

Izraelio valdžia riboja žmonių judėjimą ir tarp Izraelio ir kitų palestiniečių teritorijų. Leidimai atvykti į Jeruzalę iš palestiniečių teritorijų paprastai nesuteikiami asmenims, jaunesniems nei 55 metai. Praktiškai tai reiškia, kad kone kiekvienas palestinietis laikomas potencialiu teroristu. Tai didžiulis neteisingumas palestiniečių atžvilgiu, - sakė Jeruzalės Lotynų patriarchato kurijos kancleris kun. Ibrahim Shomali, komentuodamas Izraelio valdžios taikomus palestiniečių judėjimo laisvės varžymus. Mes turime teisę be jokių apribojimų lankyti šventąsias vietas. Aišku, - sakė kunigas, - neturėdami kitos išeities, mes pildome blankus, įteikiame prašymus ir kantriai laukiame, tačiau visa ši tvarka yra neteisinga. Jie neturi teisės taip su mumis elgtis. 
All the contents on this site are copyrighted ©.