2018-04-03 14:51:00

Išpuoliai prieš krikščionis Indijoje


Indijoje Orisos valstijoje įvykio du išpuoliai prieš Velykas švenčiančias katalikų bendruomenes. Bihabando parapijoje buvo padegta prie bažnyčios zakristijos prigludusi nedidelė patalpa, kurioje laikomi liturginiai reikmenys. Gretimoje Salangabahalo parapijoje buvo išniekinta Mergelės Marijos koplytėlė, sudaužyta statula. Dviejų išpuolių kaltininkai nežinomi. Manoma, kad tai galėjo būti vienas asmuo arba viena asmenų grupė, nes vieną parapiją nuo kitos skiria tik maždaug septynių kilometrų atstumas. Taip pat aišku, kad abu išpuoliai įvykdyti iš antikrikščioniškų paskatų, nes sąmoningai tai padaryta per Velykas – svarbiausios krikščionių šventės dieną.

Šį kartą žmonės nenukentėjo, materialinė žala taip pat palyginti nedidelė, tačiau buvo pasikėsinta į sakralias vietas, įžeidžiant tikinčiųjų jausmus ir pažeidžiant taikaus civilizuoto skirtingas tikybas išpažįstančių žmonių sambūvio darną. Be to, kaip tik šiais metais sukanka 10 metų nuo Orisos valstijoje 2008-aisiais vykusių kruvinų išpuolių prieš krikščionis. Tuo metu daugiau kaip mėnesį vykusiose riaušėse žuvo keturios dešimtys krikščionių ir tiek pat vėliau mirė dėl sunkių sužeidimų. Sužeistų buvo šimtai. Kelios dešimtys tūkstančių įbauginti pabėgo iš namų. Šių metų Velykų incidentai, nors ir nepalyginimai mažesnio masto, savaime primena prieš dešimtį metų patirtą smurtą ir kelia baimę.
All the contents on this site are copyrighted ©.