2018-04-03 15:34:00

Úmysel Apoštolátu modlitby na apríl: Modlime sa za tých, čo majú moc


Vatikán 3. apríla – Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ sa v apríli duchovne spája v spoločnom všeobecnom úmysle vybranom pápežom Františkom:

„Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.“

Slovenskí biskupi ako duchovní pastieri miestnej cirkvi pozývajú veriacich k nasledujúcemu úmyslu:

„Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.“

Členovia Apoštolátu modlitby sa podieľajú na apoštolskej aktivite Cirkvi formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Jednou z foriem tohto duchovného úkonu je tzv. modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje k prvému piatku každého mesiaca modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.