2018-04-02 15:20:00

Popiežius priminė Pasaulinę autizmo supratimo dieną


Po „Regina Coeli“ maldos Šventasis Tėvas sveikino piligrimus, prašė melstis kartu už taiką, už kenčiančius nuo konfliktų, už pagrobtųjų išlaisvinimą.

Nepraleiskite geros progos būti prisikėlusio Viešpaties taikos liudytojais ypač trapiausių ir labiausiai stokojančių atžvilgiu. Šiuo klausimu trokštu užtikrinti specialią maldą už Pasaulinę autizmo supratimo dieną, - sakė popiežius Pranciškus, primindamas kad ši diena minima balandžio 2-ąją.

Popiežiaus žodžius papildo Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai žinybos prefekto kardinolo Peter Turkson žinia.

11-oji Pasaulinė autizmo supratimo diena, rašo kardinolas, šiais metais sutampa su pirmadieniu po Velykų, „Angelo pirmadieniu“, kuriame skamba Prisikėlimo skelbimas: „Kristus prisikėlė, aleliuja!“. Šią dieną, apimta velykinio džiaugsmo, Bažnyčia prisiartina, kad Prisikėlusio Kristaus žinią perduotų visiems, ypač mūsų brangiems broliams ir seserims su autizmo spektro sutrikimais, jų šeimoms ir visiems, kurie jais kasdien rūpinasi.

Autizmo sutrikimai, primena kardinolas, nėra itin reti. Per pastaruosius penkiasdešimt metų jų daugėjo, jie paliečia vieną iš 160 vaikų. Ši tendencija kelia klausimą kaip į ją adekvačiai atsakyti.

Katalikų Bažnyčioje yra nemažai iniciatyvų dėl asmenų su autizmo sutrikimais, bendruomenės yra svetingos jiems, tačiau, pažymi ganytojas, reikia daugiau pasistengti, kad jie būtų pilnai įtraukti į bendruomenių gyvenimą ir iš tiesų jaustųsi kaip namuose.

Skiriu specialius žodžius, rašo kardinolas Turkson, asmenų su autizmo spektro sutrikimais šeimoms, kurios vertos didelio pasigėrėjimo dėlto, kaip priima, meilėje, šio sutrikimo paliesto vaiko išbandymą, subrandindami nelengvus pasirinkimus, kurie giliai paliečia visos šeimos gyvenimo ciklą ir lydėdami, nepaisant visų sunkumų, švelniai ir ištvermingai savo artimuosius, liudydami išskirtinę meilę.

Šioms šeimoms reikia visuomenės supratingumo, valdžios  ir sveikatos sektoriaus paramos jų didžiuliame darbe, kurio svoris kartais tampa nebepanešamu joms vienoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.