2018-04-01 12:11:00

Påvens Urbi et Orbi "Uppståndelsens rika skörd till världens lidande befolkningar!"


Efter mässan på Petersplatsen på Påskdagen höll påven Franciskus sitt traditionella påsktal, Urbi et Orbi, till staden och världen från balkongen på Peterskyrkans fasad klockan 12. I årets budskap utgick påven Franciskus från Jesus ord "om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd." (Joh 12,24) och han bad till Gud om uppståndelsens rika skörd till den lidande värdens olika härjade situationer. Påven sa: 

Kära bröder och systrar, Glad Påsk!

Jesus har uppstått från de döda.

I kyrkan runt om i världen ekar denna förkunnelse, tillsammans med vårt Halleluja. Jesus är Herren, Fadern har uppväckt honom och han lever för evigt mitt ibland oss.

Jesus hade själv beskrivit sin död och uppståndelse med bilden av vetekornet. Han sade: "om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd." (Joh 12,24). Se, just detta hände: Jesus, det vetekorn som Gud sådde i jordens mylla, dödades av världens synd, stannade två dagar i graven; men i denna hans död fanns all kraft i Guds kärlek, som släpptes lös och visade sig den tredje dagen, den som vi firar idag: Herren Kristi påsk.

Vi kristna tror och vet att Kristi uppståndelse är världens sanna hopp, det som inte sviker. Det är vetekornets styrka, kärleken som sänker sig och offrar sig till slutet, och som verkligen förnyar världen. Denna kraft bär också frukt idag i vår historia, markerad av så stora orättvisor och så mycket våld. Den ger hoppets och värdighetens skörd där det råder fattigdom och utanförskap, hunger och arbetslöshet, bland fördrivna och flyktingar - ofta avvisade av den nuvarande avfallskulturen – hopp och värdighet till offer för narkotikahandel, människohandel, och vår tids slaveri.

Idag ber vi om fredens skörd för hela världen, först och främst i det älskade och plågade Syrien, vars befolkning är utmattad av ett krig som inte ser ett slut. Må alla politiska och militära ledares samveten denna påsk, upplysas av den uppståndne Kristus, att omedelbart stoppa den utrotning som pågår, med respekt för den humanitära rätten och att man vidtar åtgärder för att underlätta tillgången till den hjälp som dessa bröder och systrarna är i brådskande behov av, samtidigt som man säkerställer adekvata villkor för de fördrivna att kunna återvända.

Vi åberopar försoningens skörd över det Heliga Landet, som även i dessa dagar härjas av öppna konflikter som inte skonar de hjälplösa, och till Jemen och hela Mellanöstern, så att dialog och ömsesidig respekt tar splittringens och våldets plats. Må våra bröder i Kristus, som ofta utsätts för misshandel och förföljelse, vara den Uppståndnes ljusa vittnen och vittna om att det goda vinner över det onda.

Hoppets skörd bönfaller vi om denna dag för dem som längtar efter ett mer värdigt liv, särskilt i de delar av den afrikanska kontinenten som tyngs av svält, av inhemska konflikter och terrorism. Må den  Uppståndnes frid läka såren i södra Sudan, och öppna hjärtana för dialog och ömsesidig förståelse. Låt oss inte glömma offren för denna konflikt, särskilt barnen! Låt inte solidariteten utebli för de många som tvingats lämna sitt land och berövade på det minsta som krävs för att överleva.

Dialogens skörd ber vi om på den koreanska halvön: att de pågående samtalen främja harmoni och pacificering i regionen. Må de som har ansvar agera med visdom och urskiljning för att främja det koreanska folkets bästa och bygga tillförlitliga relationer inom det internationella samfundet.

Fredens skörd ber vi om i Ukraina, så att man stärker enighetens steg och fattar de humanitära besluts som befolkningen behöver.

Må Venezuelas folk skörda tröst, då de lever, som deras Herdar skrev, i ett slags "främmande land" i sitt eget land. Må kraften i Herren Jesu Kristi uppståndelse, visa den rätta och fredliga vägen för att snarast lämna den politiska och humanitära krisen, och må Venezuelas barn som tvingas lämna sitt hemland bli mottagna och få hjälp.

Må de barn som på grund av krig och hunger växer upp utan hopp, utbildning och vård, skörda nytt liv i den Uppståndne Kristus, och även de äldre som kasseras av den själviska kulturen, som sorterar bort de som inte är "produktiva".

Må de med politiskt ansvar runt om i världen skörda visdom, så att de alltid respekterar den mänskliga värdigheten, och strävar efter att  tjäna det gemensamma bästa och säkerställa utveckling och säkerhet för sina befolkningar.

Kära bröder och systrar,

Frågan som ställdes till kvinnorna som kom till graven, ställs även oss: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? 6Han är inte här, han har uppstått!" (Luk 24: 5-6). Döden, ensamheten och rädslan har inte längre det sista ordet. Det finns ett ord bortom dessa, som endast Gud kan uttala, uppståndelse. (jfr Johannes Paulus II, Via Crucis, 18 april 2003). Med kraften i Guds kärlek, "besegrar den det onda, renar från skuld, återställer syndarnas oskuld, ger glädje till de lidande, skingrar hatet, böjer de mäktigas hårdhet, främjar harmonin och fred" (Preconio Pasquale). Glad Påsk till er alla!
All the contents on this site are copyrighted ©.