2018-03-24 11:08:00

Svätý Otec pozdravil stretnutie vysokoškolákov Opus Dei „Fórum UNIV 2018“


Vatikán 24. marca – Svätý Otec František zaslal posolstvo účastníkom stretnutia „Fórum UNIV 2018“, na ktorom sa zíde v Ríme počas Veľkého týždňa 2.500 univerzitných študentov zo stovky univerzít. Podujatie organizované Prelatúrou Opus Dei má tému „Premýšľať nad budúcnosťou“ a koná sa pri 50. výročí založenia združenia UNIV.

Pápež František vo svojom posolstve hovorí o „príležitosti stretnúť sa počas Veľkého týždňa s Kristom a dozrievať vo viere a v angažovanosti, spolu s inými mladými z odlišných kultúr a prostredí, ale vedených rovnakou túžbou po šťastí, plnosti a veľkodušnom darovaní sa.“

Vysokoškolákov pápež pozýva aktívne sa zapojiť do procesu prípravy synody:

„Vaše stretnutie sa koná práve v roku, keď sa bude sláviť synoda o «mladých, viere a rozlišovaní povolania». Pozývam vás pripraviť sa k účasti na tomto cirkevnom podujatí, a na to vám pomôže uprieť pohľad na Jána, mladého učeníka, ktorého Ježiš miloval, ktorému Ježiš daroval Máriu ako našu Matku. Ona vás naučí rozpoznať Ježiša, ktorý prechádza naším životom, a nasledovať ho energicky a s radosťou, ktorá «napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom» (porov. Evangelii gaudium, 1).“

Pápež František vo svojom posolstve pripomína aj slová sv. Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei: «Hľadaj Krista, nájdi Krista, miluj Krista» (Cesta, 382). Mladým radí takto: „Často sa pýtajte: Čo by robil Ježiš na mojom  mieste? Čo môžem urobiť, aby som sa mu stále viac podobal a prinášal ho druhým? (...) Pozývam vás vyjsť zo seba samých, zvíťaziť nad pohodlnosťou a egoistickým myslením len na svoje veci, aby ste sa dali na cestu k stretnutiu s ľuďmi v núdzi, slúžiac im vašimi talentmi. Toto je najlepší spôsob ako nasledovať Krista a ako mať srdce stále zamilované do neho.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.