2018-03-22 14:08:00

Ranná homília: Jasaj v nádeji, Boh ťa miluje ako otec a matka


Vatikán 22. marec – Pristúpiť ku sviatosti zmierenia nie je ako ísť do čistiarne, aby sa odstránila špina, ale znamená to prijať láskyplné objatie Pána. Túto myšlienku obsahuje ranná homília pápeža Františka z Domu sv. Marty, v ktorej Svätý Otec hovorí o vernosti Boha.

Boh je verný, nezabúda na nás – toto nás podnecuje k jasaniu v nádeji. Stojac na prahu Veľkého týždňa nám Cirkev dáva uvažovať nad vernou láskou Boha, pripomenul pápež. «Pán večne pamätá na svoju zmluvu», opakuje sa v dnešnom responzóriovom žalme a aj prvé liturgické čítanie z Knihy Genezis (14,3-9) prináša príbeh o Božej zmluve s Abrahámom. O zmluve, ktorá bude v dejinách ľudu predĺžená, a to aj napriek hriechom a modlárstvu.

Pán prechováva „hlbinnú lásku“, ktorá nedá zabudnúť. Na lepšiu ilustráciu pápež spomenul, že v Argentíne sa na Deň matiek mamám venuje svetlomodrá nezábudka, ktorú nazývajú doslovne „nezbudni na mňa“, a podobne aj pre zosnulé mamy, ale vo fialovom odtieni:

„Toto je láska Boha, je ako láska mamy. Boh na nás nezabudne. Nemôže, je verný svojej zmluve. Toto nám dáva istotu. O sebe môžeme povedať: „Nuž, môj život je dosť nepekný... Som v tejto ťažkosti, som hriešnik, hriešnica...“ - On na teba nezabúda, lebo prechováva túto hlbinnú lásku, a je otcom a matkou.“

Ide teda o vernosť, ktorá vedie k radosti, uviedol pápež František. Tak ako u Abraháma, naša radosť je jasaním v nádeji, lebo každý z nás vie o svojej nevernosti, avšak Boh verným je, uviedol ďalej Petrov nástupca a poukázal aj na skúsenosť kajúceho lotra.

„Verný Boh nemôže zaprieť sám seba, nemôže zaprieť nás, nemôže zaprieť svoju lásku, nemôže zaprieť svoj ľud, nemôže zapierať, lebo nás miluje. Toto je vernosť Boha. Keď pristúpime ku sviatosti zmierenia, prosím vás nezmýšľajme o tom, akoby sme išli do čistiarne odstrániť špinu. To nie. Ideme prijať láskyplné objatie tohto verného Boha, ktorý na nás vždy čaká. A to vždy.“

Svätý Otec sa v homílii pristavil aj pri dnešnom čítaní z Evanjelia podľa Jána (8,51-59), v ktorom sa hovorí, že učitelia zákona zdvihli kamene s úmyslom hodiť ich do Ježiša. Skaly vzali za účelom usmrtenia, aby „zatienili pravdu o Zmŕtvychvstaní“. Na záver sa pápež vrátil k centrálnej myšlienke homílie:

„On je verný, on ma pozná, on ma miluje. Nikdy ma nenechá osamote. Vedie ma za ruku. Čo môžem chcieť? Čo viac? Čo mám robiť? Jasaj v nádeji. Jasaj v nádeji, lebo Pán ťa miluje ako otec a ako matka.“ -zk- 
All the contents on this site are copyrighted ©.