2018-03-19 14:21:00

Mirė kardinolas Keith Patrick O’Brien.


Saint Andrews ir Edinburgo arkivyskupas emeritas ir buvęs Škotijos vyskupų konferencijos pirmininkas mirė ligoninėje po sunkios traumos. Prieš keletą savaičių namuose kritęs O’Brien patyrė daugelį lūžių, kritiškoje būklėje buvo išvežtas į ligoninę, tačiau neatgavo sąmonės iki pat mirties. Prieš dvi dienas, kovo 17 dieną, sukako kardinolo aštuoniasdešimtosios metinės.

Įšventintas kunigu 1965 m., vyskupu 1985 m., buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu 2003 metais.

Velionis pastaraisiais metais nebevykdė jokių pareigų. Jis pripažino arkivyskupijos dvasininkų jam mestus kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo. Suderinęs su popiežiumi Pranciškumi, O’Brien išvyko iš Škotijos 2013 metų gegužės mėnesį dvasinio atsinaujinimo, maldos ir atgailos laikotarpiui, o 2015 metais atsisakė kanonų teisėje kardinolams suteiktų teisių ir pareigų, įskaitant teisę dalyvauti konklavoje.

Saint Andrews ir Edinburgo arkivyskupas Leo Cushley pranešdamas apie pirmtako mirtį paprašė tikinčiųjų melsti už velionį, jo artimuosius ir visus, kuriuos kardinolas įžeidė ir nuvylė.

Užuojautos telegramą pasiuntė popiežius Pranciškus, patikėdamas velionio sielą gailestingai Dievo meilei, laimindamas Saint Andrews ir Edinburgo arkivyskupiją.

Mirus kardinolui Keith Patrick O’Brien Kardinolų kolegiją sudaro 214 kardinolų, iš kurių 117 elektoriai ir 97 ne elektoriai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.