2018-03-19 12:03:00

Ferenc pápa gondolatai Szent Józsefről, akinek ünnepén öt évvel ezelőtt megkezdte péteri szolgálatát


„Nagyon szeretem Szent Józsefet, mert erős és csöndes férfi.” Ferenc pápa így vall Szent Józsefről, akinek liturgikus ünnepén, 2013. március 19-én mutatta be a pápasága kezdetét jelentő szentmisét. Most fölidézzük Ferenc pápa három megszólalását, melyekből kitűnik, mennyire kötődik az apák védőszentjéhez.

Az erős és hallgatag Szent József

Öt évvel ezelőtt, beiktatási szentmiséjén így méltatta Szent Józsefet: „József az őrző, mert meg tudja hallgatni Istent, hagyja magát vezetni az ő akarata által és éppen ezért még fogékonyabb a rábízott emberekre, realista módon tudja olvasni a történéseket, figyel az őt körülvevő világra és képes meghozni a legbölcsebb döntéseket. Kedves barátaim, benne látjuk, hogyan kell válaszolni Isten hívására, készségesen, azonnal.”

Közbenjáró ima a pápa személyes gondjaiért

2015. január 16-án Manilában a családokhoz e szavakkal szólt Ferenc pápa: „Én nagyon szeretem Szent Józsefet, mert erős és hallgatag férfi. Az íróasztalomon van egy alvó Szent Józsefet ábrázoló kép, s amikor gond vagy nehézség gyötör, akkor írok neki egy cédulát és a Szent József-szobor alá teszem, hogy álmodjon róla. Most nézzük a második szempontot: fölkelni Jézussal és Máriával. Ezek a pihenés, az Úrral való ima szünet értékes pillanatai, melyeket szeretnénk megnyújtani. De Szent Józsefhez hasonlóan, meghallva Isten szavát, föl kell ráznunk magunkat álmunkból. Föl kell kelnünk és családként cselekednünk. A hit nem vesz ki minket a világból, hanem még mélyebbre illeszt benne.”

Szent József és az álmodni tudás képessége

2017. március 20-án, a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában így fohászkodott a reggeli szentmisén a pápa: „Azt szeretném ma kérni, hogy adja meg nekünk az álmodni tudás képességét, mert amikor nagy és szép dolgokat álmodunk, közelítünk Isten álmához, azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten álmodik rólunk.  A fiataloknak adja meg - mivel ő fiatal volt – a képességet, hogy álmodjanak, kockáztassanak és fölvállalják a nehéz feladatokat, amelyeket álmukban láttak. És adja meg mindannyiunknak a hűséget, ami általában a helyes viselkedésben növekszik - ő pedig az volt – a csöndben növekszik – kevés szó – és a gyöngédségben, amelyik képes megőrizni a saját és mások gyengeségeit.”

Ima Szent Józsefhez a szentmisében

Ferenc pápa 2013-ban az előde, XVI. Benedek által már előkészített, de még közzé nem tett módosítást eszközölt a szentmise kánonjában. Eszerint az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétuma elrendelte, hogy a római hivatalos misekönyv 2. 3. és 4. eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent József, az ő Jegyese” betoldást. Ezt az intézkedést Isten népe világszerte nagy örömmel fogadta.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.