2018-03-18 12:29:00

Šv. Juozapas ir popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės 5 metų sukaktis


„Dėkoju Viešpačiui už šias Mišias, kuriomis pradedu savąją Petro tarnystę iškilmingai minint šv. Juozapą, Mergelės Marijos sutuoktinį ir visuotinės Bažnyčios globėją. Tai labai prasmingas sutapimas. Kartu tai ir garbingojo mano pirmtako vardo diena. Esame su juo malda, kupini meilės ir dėkingumo“, - sakė popiežius Pranciškus pontifikato inauguracijos Mišių homilijoje. Šį pirmadienį, kovo 19 dieną, sukanka lygiai penkeri metai nuo Pranciškaus pontifikato inauguracijos, praėjus šešioms dienoms po jo išrinkimo, 2013 kovo 13-ąją.

Komentuodamas Evangelijos žodžius - „Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save“ (Mt 1,24) – popiežius pažymėjo, kad juose telpa Juozapui Dievo skirta misija būti globėju. Kieno globėju? Marijos ir Jėzaus. Tačiau ši globa apima visą Bažnyčia, kaip rašė palaimintasis Jonas Paulius II: „Kaip šv. Juozapas su meile globojo Mariją ir su džiaugsmu augino Jėzų Kristų, taip jis globoja ir saugo savo mistinį kūną, Bažnyčią, kurios pirmavaizdis yra Švenčiausioji Mergelė“.

Kaip Juozapas globoja?  Santūriai, nuolankiai, tyliai, tačiau nuolat ir ištikimai, taip pat ir tuomet kai globa nesuprantama. Jis su Marija ramybės akimirkomis ir sunkiais gyvenimo momentais, kelionėje į Betliejų, gimdymo metu, bėgime į Egiptą, ieškant sūnaus šventykloje, o taip pat Nazareto namų kasdienybėje, dirbtuvėje, kurioje jis Jėzų išmokė amato.

Kita svarbi homilijos tema buvo pagarba Kūrinijai. Kreipdamasis į Mišių dalyvius, per du šimtus tūkstančių asmenų ir, ypač, į 134 valstybių aukščiausius atstovus, tarp kurių buvo ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Pranciškus sakė: „prašau visų, kurie eina atsakingas pareigas ekonomikos ir politikos sferose bei visuomenės gyvenime, kreipiuosi į visus geros valios vyrus ir moteris - būkime kūrinijos „globėjai“, sergėkime gamtoje įrašytą Dievo planą, globokime vieni kitus, aplinką; savo kelyje per šį pasaulį nepalikime griovimo ir mirties ženklų“.

Kalbėdamas apie Petro įpėdinio tarnystę, Pranciškus sakė: „Niekada neužmirškime, kad tikroji valdžia yra tarnavimas ir kad Popiežius, vykdydamas savo valdžią, turi vykdyti tą tarnystę, kurios kilniausia viršūnė yra Kryžius; turi tarnauti nuolankiai, kupinas to paties tikėjimo kaip šv. Juozapas, kaip jis paimti ant rankų visą Dievo tautą, su meile ir švelnumu priimti visą žmoniją, ypač silpniausius, mažiausius, tuos, kuriuos minimi evangelistas Matas“.

Po šv. Mišių Prezidentė D. Grybauskaitė Vatikano radijo programai lietuvių kalba sakė: „Esame katalikiška valstybė ir daug mūsų žmonių yra katalikai. Šio naujojo Popiežiaus atėjimas reiškia naują viltį ir permainas greičiausiai ne tik pasauliui, bet ir Bažnyčiai. Tai yra visiems svarbu, taip pat ir Lietuvai. Tikrai, susitikimas su Popiežiumi, ypač rankos paspaudimas, pokalbis sudarė tokį įspūdį, kad šis žmogus atėjo tikrai savo laiku. Tokiu laiku tokio Popiežiaus ir reikia naujai Bažnyčiai. Vienas kitam linkėjome stiprybės, kantrybės ir supratimo ko reikia žmonėms. Aš pakviečiau jį atvykti į Lietuvą tokiu laiku kokiu jis galėtų“.

Malonu priminti, kad ne kartą pakartotas Lietuvos katalikų ganytojų ir valstybės vadovų kvietimas popiežiui Pranciškui atvykti išsipildys ateinančiomis rugsėjo 22- 23 dienomis, kai Šventasis Tėvas, be kitų dalykų, susitiks su jaunimu Vilniuje ir aukos šventąsias Mišias Kaune.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.