2018-03-17 13:35:00

Påven firar mässan i Pietralcina "Padre Pio är biktens apostel"


När påven Franciskus på lördagen vallfärdade till Pietralcina och San Giovanni Rotondo i Syditalien för att markera 50-årsminnet av Padre Pio’s död och 100-årsminnet av hans stigmata, var han den första påven någonsin att besöka Padre Pios födelsestad Pietralcina. Framför kyrkan som bär helgonets namn firade påven en utomhusmässa. Fokus låg på orden bön, små och visdom.

Det är bönen som mobiliserar världen

”För Jesus var det spontant att be, en nödvändighet” sa påven. ”Han brukade dra sig tillbaka till övergivna platser för att be. Dialogen  med Fadern kom först, och lärjungarna lärde sig på ett naturligt sätt hur viktigt det är att be.”

”Om vi ​​vill imitera Jesus, låt oss då även vi börja med det som kom först för honom, det vill säga bönen”, fortsatte påven och varnade för att glömma ”den bästa delen” (Luk 10,42) när vi drivs av aktivism, att uträtta saker, vilket ändå är ofullständiga handlingar utan bönen.

Padre Pio tröttnade inte på att uppmana till bön: ”Be mycket, mina barn, be alltid, tröttna aldrig".

Men hur ber man? Jesus lär oss att det först och främst handlar det om att lova och prisa Herren, snarare än att be om saker. ”Bönen kan födas ur att man ber om något, även brådskande, och utvecklas till en lovprisning, till en personlig, fri och tillitsfull dialog med Herren.”

”Om vi inte ber till Herren för vår nästa, vem gör då det? Vem ingriper och knackar på Guds hjärta, för den trängande mänskligheten?”, sa påven och förklarade att detta motiverade Padre Pio att grunda sina bönegrupper och sa till dem: ”Det är bönen som mobiliserar världen, goda själars förenade kraft förnyar samvetena genom bönen, [...] den läker de sjuka, helgar arbetet och som ger moralisk kraft”.

Gud uppenbarar sitt rike för de små

Vidare talade påven om ytterligare en aspekt i dagens evangelium. De små. Jesus prisar fadern som har uppenbarat sitt rike för barnen. ”Vilka är dessa barn som vet hur man välkomnar Guds hemligheter?” frågade sig påven.

”De små är de som behöver de stora, de som inte är självtillräckliga, de som inte klarar sig själva. De små är de som har ett ödmjukt och öppet hjärta, de fattiga och behövande, de som känner behovet av att be, att anförtro sig och att låta sig vägledas. Deras hjärta är som en antenn som fångar Guds signal. Gud söker kontakt med alla, men de som är fulla av sig själva har ingen plats för Gud, och uppfattar inte signalen. Därför uppenbarar sig Gud för de små. Vägen till Gud är att ödmjukt böja sig, att se sin nöd”.

Nästa fråga påven ställde var: ”Var möter vi Gud?” och han svarade att i sjukhuset som Padre Pio lät bygga, Casa Sollievo della Sofferenza, som invigdes 1957, ”där finns Han i många små patienter. Padre Pio kallade sjukhuset för ”ett tempel för bön och vetenskap”.

”I den sjuke finner man Jesus, och när man omsorgsfullt böjer sig över den sjuke för att läka dennes sår, möter man Jesus. De som tar hand om de små är på Guds sida. De som föredrar de små som, anses värdelösa, förkunnar livets profetia som svar till dödens profeter.”

Slutligen det tredje ordet, visdom

Sann visdom ligger inte i att ha stora egenskaper, och sann styrka är inte i egen kraft. De som visar sin styrka är inte starka, och de som svarar på ondska med ondska är inte visa. Det enda kloka och oövervinnliga vapnet är kärleken när den är animerad av tron”, sa påven och berättade att Padre Pio kämpade mot ondskan hela livet, och han kämpade med visdom, som Herren: med ödmjukhet, med lydnad, med korset, och han offrade sin smärta av kärlek.

Påven frågade hur många det är som verkligen efterliknar helgonen. ”Man beundrar dem, men imiterar man dem? Man talar gott om dem, markerar med ett ”gilla” på deras sida, men vem gör som de gör?

”Det kristna livet bygger inte på att samla ”gilla” nummer, det kristna livet är en gåva - den är obetydlig när man vill ha det för sig själv”, sa påven och påminde om att söka Jesus. ”Vem av oss kan säga att vi inte behöver Jesus, hans förlåtelse, hans barmhärtighet?

”Padre Pio var biktens apostel. Han offrade sitt liv för otaliga människor skulle få möta Herren i sina lidanden. Det avgörande sättet att möta Herren på är i bikten. I bikten börjar man leva ett liv i visdom, älskad och förlåten. I bikten börjar hjärtats helande.”

”Även idag uppmanar Padre Pio oss till att gå till bikt”, avslutade påven Franciskus. ”Var är du på väg? Till Jesus eller till dina depressioner. Söker du tröst i honom som räddar dig eller i din modlöshet, dina misslyckanden och synder? Kom, Herren väntar!”
All the contents on this site are copyrighted ©.