2018-03-15 15:09:00

Kenčiančios Bažnyčios Pakistane vyskupų vizitas „Ad limina“


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Pakistano vyskupais, pradėjusiais vizitą „Ad limina apostolorum“. Audiencijos metu jie išsamiai informavo Šventąjį Tėvą apie sunkų mažos katalikų bendruomenės gyvenimą.

Šiuo metu Pakistano gyventojų skaičius viršija 200 milijonų, kurių absoliuti dauguma – apie 97% - yra musulmonai. Krikščionys sudaro apie 2% gyventojų; maždaug trečdalis krikščionių yra katalikai – arti pusantro milijono. Katalikų Bažnyčios struktūrą Pakistane sudaro dvi arkivyskupijos, keturios vyskupijos bei viena apaštališkoji prefektūra. Šiuo metu joms vadovauja penki vyskupai. Jiems talkina apie du šimtus kunigų. Seserų vienuolių yra apie aštuonis šimtus. Labai aktyvūs Bažnyčios gyvenime pasauliečiai. Jų dėka, nors ir su dideliais sunkumais, Bažnyčia gali išlaikyti kelis šimtus mokyklų, sveikatos apsaugos ir šapos institucijų.

Pakistano valstybė yra gana jauna. Buvusi britų Indija, 1947 m. buvo padalinta į dvi dalis – induistų daugumos gyvenamą Indijos Sąjungą ir musulmonų daugumos Pakistaną. Nors pats Indijos ir Pakistano atsiskyrimas įvyko palyginti taikiai, tačiau greit prasidėjo įtampos ir karų laikotarpis dėl Kašmyro regiono. Praėjus keliolikai metų nuo Pakistano nepriklausomybės paskelbimo, prasidėjo ir vidaus karas, pasibaigęs rytinės dalies atsiskyrimu ir nepriklausomo Bangladešo susikūrimu. Beveik visa nepriklausomo Pakistano istorija nerami ir sudėtinga, kelis dešimtmečius šalį valdė karinės diktatūros.

Absoliučią gyventojų daugumą sudarant musulmonams, Pakistane taip pat ir civilinę sferą reglamentuojantys įstatymai vadovaujasi islamiška šariato teise. Dėl to religinės mažumos gyvena nuolatinės diskriminacijos sąlygomis. Daug kartų būta atvejų, kad visiškai nepagrįstai, o tik suvedinėjant sąskaitas tarp nesugyvenančių kaimynų, krikščionys buvę apkaltinti piktžodžiavimu, už kurį, pagal šariatą, gresia mirties bausmė. Prieš kelis dešimtmečius buvo plačiai pagarsėjęs atvejis kai nusižudė katalikų vyskupas, desperatiškai protestuojantis prieš neteisingą šariato taikymą nepagrįstai apkaltinto jauno krikščionio atžvilgiu. Prieš keletą metų taip plačiai pagarsėjo krikščionio Shahbazo Bhatti, vos paskirto mažumų reikalų ministru, nužudymas.

Kita garsi byla, dėl kurios šiuo metu protestuojama ir stengiamasi pakeisti nuosprendį liečia jauną krikščionę Asia Bibi. Jinai 2009 m. buvo apkaltinta pranašo Mahometo įžeidimu ir už tai nuteista mirties bausme. Aukštesnės instancijos teismas nuosprendį panaikino, tačiau vėliau dėl formalių priežasčių byla buvo pradėta iš naujo ir paskelbtas naujas mirties nuosprendis. Jauna moteris jau devinti metai kalėjime, nežinodama koks likimas jos laukia.

Šios savaitės pirmadienį, kovo 12 d., Asiai Bibi buvo perduotas rožinis – popiežiaus Pranciškaus dovana. Tą dieną kalėjime ją aplankė vyras su dukra, ką tik grįžę iš kelionė į Italiją, kur juos buvo pakvietusi Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai organizacija. Juodu privačioje audiencijoje buvo priėmęs popiežius Pranciškus. To susitikimo metu popiežius perdavė rožinį ir savo apaštališkąjį palaiminimą kalinamai krikščionei. „Priimu šią dovaną su nepaprastu  dėkingumu, - pasakė Asia Bibi. Šios rožinis yra mano paguoda. Kaip ir guodžia mane žinojimas, kad Šventasis Tėvas meldžiasi už mane ir galvoja apie mane, esančią tokioje sunkioje padėtyje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.