2018-03-14 15:39:00

Arkivysk. G. Grušas: Pranciškus suteiks impulsą mūsų tikėjimui


„Pranciškus Vilniuje pagerbs KGB aukas“ – šia antrašte pavadintas gana ilgas interviu su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu gintaru Grušu, kurį antradienį paskelbė Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI. Nors pokalbio temų spektras gana platus, o tiksli popiežiaus vizito Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje programa dar nežinoma, lenkų katalikų žinių agentūros skelbiamame pokalbyje su arkivyskupu į pirmą vietą iškelta žinia, jog vienas popiežiaus vizito Vilniuje įvykių bus apsilankymas buvusiame KGB pastate įrengtame muziejuje ir malda už totalitarinių režimų nužudytus žmones.

Klausiamas kaip buvo sutikta žinia, jog popiežius rugsėjį atvyks į Lietuvą, arkivyskupas Grušas atsakė, kad popiežiaus apsilankymo laukiama su dideliu džiaugsmu ir optimizmu. Rugsėjį, kai atvyks Pranciškus, sukaks 25 metai nuo Jono Pauliaus II vizito. Jonas Paulius II atvyko sustiprinti Lietuvos nepriklausomo gyvenimo pradžioje; Pranciškus atvyks laikais kai reikia dorotis su naujais iššūkiais, tiek tikėjimo sferoje, tiek visuomenės gyvenime. Manau, sakė arkivyskupas, kad Pranciškaus liudijimo jėga suteiks galingą impulsą mūsų tikėjimui ir vilčiai. Be to, popiežiaus vizitas patrauks daugiau dėmesio į tris Baltijos šalis dabartiniu nelengvu metu kai didėja geopolitinė įtampa. Tikėkimės, sakė arkivyskupas, kad atnešdamas taiką lankomoms šalims visame pasaulyje, popiežius sustiprins taiką ir mūsų kaimynystėje.

Klausiamas ar popiežiaus vizito metu tikimasi ir piligrimų iš Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, arkivyskupas Grušas priminė pernai vasarą vykusią Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, į kurią buvo atvykę nemažai katalikų iš minėtų šalių. Tad tikimasi, kad taip bus ir šiuo atveju.

Lenkų žurnalistas klausė ir apie Lietuvos lenkų situaciją. Pasak arkivyskupo, problemų nėra. Kartais įtampa iš politinės sferos persikelia į visuomenės gyvenimą, tačiau pastaruoju metu Lietuvos ir Lenkijos vyriausybės stengiasi gerinti santykius, o šių pastangų rezultatai pastebimi ir žmonių gyvenime.

Dalis pokalbio buvo skirta Dievo gailestingumo kultui ir liaudies pamaldumui. Arkivyskupas sakė, kad jau prieš kurį laiką Vilniuje įkurta Dievo Gailestingumo šventovė sulaukia daug maldininkų, kad prie Gailestingumo žinios skelbimo daug prisidėjo popiežiaus Pranciškaus visoje Bažnyčioje paskelbti Gailestingumo metai, o taip pat jau 2012 m. Lietuvos vyskupų paskelbti Dievo Gailestingumo metai. Šiemet dėmesys sutelktas į Trakų šventovę, minint Marijos paveikslo vainikavimo 300 metų sukaktį.

Į klausimą apie pašaukimus, arkivyskupas sakė, kad pernai rudenį gerokai daugiau kandidatų stojo į Lietuvos kunigų seminarijas. Pasak arkivyskupo tai pernai palaimintuoju paskelbto Teofiliaus Matulio užtarimo rezultatas. Popiežiaus vizitai irgi parastai vietinėse Bažnyčiose sužadina naujų pašaukimų. To tikimasi ir Lietuvoje.

Arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat atskleidė kai kurias būsimo popiežiaus vizito programos detales. Rugsėjo 22 Vilniuje popiežius susitiks su jaunimu; rugsėjo 23 Kaune aukos Mišias. Ar popiežius aplankys Dievo Gailestingumo šventovę? Ne. Tačiau melsis Aušros Vartuose. Taip pat numatytas popiežiaus apsilankymas KGB aukų muziejuje, kur bus pagerbtas atminimas nukankintųjų, tarp kurių buvo ir kunigų. Popiežius atmins tuos, kurie liudijo tikėjimą sunkiais laikais, atidavė gyvybę už Bažnyčią ir laisvę. (KAI / Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.