2018-03-13 12:26:00

Benedikto XVI laiškas pristatant rinkinį „Popiežiaus Pranciškaus teologija“


Vatikano leidykla (LEV) išleido vienuolikos nedilelio formato knygų rinkinį „Popiežiaus Pranciškaus teologija“. Pirmadienio vakarą vykusio ledinio pristatymo metu buvo perskaitytas popiežiaus emerito Benedikto XVI laiškas Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato prefektui mons. Dario Edorado Viganò. Popiežius emeritas parašė laišką būtent jam dėlto, kad vykdant Šventojo Sosto informacijos sklaidos priemonių reformą, taip pat ir Vatikano leidykla bei spaustuvė nuo šių metų įjungtos į visas anksčiau savarankiškai veikusias tarnybas integruojantį Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriatą.

„Sveikinu šią iniciatyvą, - rašo Benediktas XVI – kuria norima pasipriešinti ir reaguoti į kvailą išankstinį nusistatymą, pasak kurio popiežius Pranciškus esąs tik praktiškas žmogus, neturinti deramos teologinės ir filosofinės formacijos, o aš turėčiau būti tik teologijos teoretikas, nesuprantantis konkretaus šiuolaikinių krikščionių gyvenimo“. Popiežius emeritas dėkoja už vienuolika tomelių, kurių autoriai – tarptautiniu mastu žinomi teologai, o rinkinio kuratorius – Italijos Teologų draugijos pirmininkas kun. Roberto Repole. „Šie tomeliai – rašo Benediktas XVI – įrodo popiežiaus Pranciškaus gilią filosofinę ir teologinę formaciją, o tuo pačiu ir padeda matyti vidinį tęstinumą tarp dviejų pontifikatų, nors skiriasi stilius ir temperamentas“.

Pristatymo metu kalbėjęs Vatikano leidyklos vadovas br. Giulio Cesareo OFM Conv. sakė, kad jau kelios leidyklos pasaulyje pareiškė norą išleisti šio rinkinio vertimus. Su kai kuriomis leidyklomis dar vyksta susirašinėjimas. Jau sudarytos sutartys dėl rinkinio „Popiežiaus Pranciškaus teologija“ leidimų anglų, ispanų, prancūzų, portugalų, lenkų ir rumunų kalbomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.