2018-03-13 10:00:00

„Broliai ir seserys, labas vakaras“. Pranciškaus išrinkimo penktosios metinės


Antradienį sukanka penkeri metai nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo. 2013 m. kovo 13-ąją, 19.06 val. Romos laiku, virš Siksto koplyčios pasirodė balti dūmai - konklavoje dalyvavę kardinolai išrinko 265-ąjį Petro Įpėdinį. Šv. Petro bazilikos balkone pasirodęs kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran aikštėje buvusiems 100 tūkst. žmonių ir visam pasauliui paskelbė naujo popiežius vardą: Pranciškus.

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju, kad mane priimate. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms; pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad jame viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.
All the contents on this site are copyrighted ©.