2018-03-13 13:57:00

Popiežius priėmė Martino Lutherio Kingo dukrą ir Taizé bendruomenės priorą


Pirmadienį vienoje rytmetinių audiencijų su popiežiumi Pranciškumi susitiko Bernice Albertine King – prieš 50 metų nužudyto kovotojo už žmogaus teises, baptistų pastoriaus Martino Lutherio Kingo dukra.

Po susitikimo su popiežiumi jinai sakė, kad šiandien pasauliui labai reikalingas toks moralinis autoritetas, koks yra popiežius Pranciškus. „Aš jį gerbiu kaip viso pasaulio moralinį balsą ir dėkoju Dievui, kad davė jį pasauliui kaip tik dabar, - sakė Bernice King. Tie patys žodžiai apie taiką, nesmurtą, pagarbą kiekvienam žmogui, kuriuos skelbė mano tėvas, o šiandien skamba iš popiežiaus lūpų – labai reikalingi šiandieniniame konfliktų kamuojamame ir pasidalinusiame pasaulyje“.

* * *

Dieną prieš išrinkimo metines, pirmadienį, kitoje popiežiaus audiencijoje su juos susitiko Taizé bendruomenės prioras brolis Alois. Kaip vėliau jis sakė Šventojo Sosto žinių portalui duotame interviu, susitikimo su popiežiumi metu kalbėta apie būsimą Pranciškaus encikliką, skiriamą šventumui, apie šių metu rudenį vyksiantį Vyskupų sinodą, skirtą jaunimo sielovadai ir kiekvienam žmogui skirto gyvenimo pašaukimo atpažinimui. Kalbėta ir apie ekumenizmą. Pasak Taizé bendruomenės vadovo, ekumenizmas svarbus ne tik krikščioniškų konfesijų tarpusavio santykiams, bet ir platesne  prasme – kaip vienybės paieškos ten, kur įvyksta ir gresia susiskaldymas. Šiandien nesantaikos pasaulyje kaskart vis daugiau: nėra darnos tarp kontinentų, vis daugiau nesantaika pačios Europos viduje. Brolis Alois įsitikinęs, kad nuoseklus, nuoširdus, ištikimas gyvenimas pagal Evangeliją gali būti rimta atsvara nesantaikai.
All the contents on this site are copyrighted ©.