2018-03-12 14:49:00

Popiežiaus homilija. Nebūkime „užplaukę ant seklumos“


Tikras krikščionis nesustoja vietoje, nesitenkina tuo ką jau turi gavęs, bet nuolat veržiasi pirmyn, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Pirmadienio Mišių Evangelijoje girdėjome Jėzaus priekaištą jį sekusiems žmonėms: „Kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite“.  Ir mums skirtas šis klausimas: „Kur gi yra jūsų tikėjimas?“ Jūs pamatote stebuklą, pamatote nepaprastą ženklą, ir sakote: „Tu esi galingas, tu esi Dievas“. Taip, sakė popiežius, tai irgi tikėjimo išpažinimas, bet labai silpnas. Savaime aišku, kad šis vyras turi didelę galią. Tai pripažinus tik prasideda tikėjimas, kuris turi būti toliau ugdomas. Ar tu trokšti sutikti Dievą? Nes tikėjimas juk ir yra troškimas surasti Dievą, Jį sutikti, būti su Juo, būti su Juo lamingiems“.

Kas yra didžiausias stebuklas, kurį Viešpats padarė mums visiems? Apie tai kalbama šios dienos pirmajame skaitinyje iš Izaijo knygos: „Štai aš sukursiu naują dangų ir naują žemę“. Didžiausias stebuklas įvyksta kai Viešpats ateina į mūsų gyvenimą. Tačiau mes neturime tenkintis tuo ką gavome, turime nuolat eiti pirmyn, vis ieškoti Dievo veido.

Daug yra krikščionių, kurie stovi vietoje, nekeliauja; daug krikščionių, užplaukusių ant kasdieninių rūpesčių seklumos. Jie yra geri žmonės, bet neauga, lieka maži. Nebūkime krikščionys, kurie save pastato stovėjimo aikštelėje. Nebūkime krikščionys, kurie užsidaro narve ir nemoka skraidyti, nesvajoja tų didžių dalykų, į kuriuos Viešpats juos šaukia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.