2018-03-12 15:35:00

Popiežiaus audiencija prancūzų politikams


Sekdamas Liono vyskupijos pavyzdžiu, taip pat ir Marselio arkivyskupas George Pontier kreipėsi į savo regiono politikus ir administratorius, taip pat šiame regione išrinktus parlamentarus, kviesdamas juos pirmu asmeniu susipažinti su tuo, kas yra Bažnyčia ir ką daro Šventasis Sostas. Jei, viena vertus, toks kvietimas Prancūzijoje, turinčioje senas katalikiškas šaknis, gali pasirodyti neįprastas, kita vertus, patirtis rodo, kad dabartinėje sekuliarioje visuomenėje didelės dalies suaugusiųjų suvokimas apie Bažnyčia yra paviršutinis, tolimas tikrovei ir pilnas stereotipų.

Į Marselio arkivyskupo kvietimą atsiliepė per 300 asmenų, tarp kurių ir apie 20 parlamentarų. Jie atvyko trims dienoms į Romą, kurioje galėjo susitikti su Šventojo Sosto pareigūnais, pavyzdžiui, iš  Tarnavimo visapusiškai žmogaus pažangai dikasterijos.

Kovo 12 dieną prancūzų politinio pasaulio atstovus iš pietinės šalies dalies priėmė popiežius Pranciškus, kuris juos pasveikino atvykus į Romą, „katalikų Bažnyčios šerdį“, ir pasidalijo keliomis mintimis.

Pasak jo, kvietimas jiems atvykti ir geriau pažinti Šventąjį Sostą išreiškia Bažnyčios pagarbą politikai, kai ši stengiasi sukurti sąlygas bendram sugyvenimui, atidžiam tiek skirtingumui, tiek pažeidžiamiems asmenims. Politikos didybė ypač išryškėja sunkiose aplinkybėse išlaikant pagarbą didiesiems principams ir dėmesį ilgalaikiam bendrajam gėriui.

Pasak popiežiaus, krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir visi geros valios žmonės yra kviečiami kurti „susitikimo kultūrą“ ir siekti visapusiškos asmenų pažangos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.