2018-03-12 13:37:00

Mirė kard. Karl Lehmann (1936-2018)


Sekmadienį mirė žinomas Bažnyčios Vokietijoje ganytojas ir teologas, Mainco vyskupas emeritas, kardinolas Karl Lehmann.

Popiežius Pranciškus pasiuntė telegramą dabartiniam Mainco vyskupui Peteriui Kolgrafui; perdavė užuojautą jam ir visai vyskupijos bendruomenei, gedinčiai kardinolo Karlo Lehmanno, kurį Viešpats pasišaukė pas save po sunkios ligos ir kančios. „Savo ilgoje teologo ir vyskupo tarnystėje, taip pat būdamas Vokietijos Vyskupų konferencijos pirmininkas, jis daug prisidėjo prie Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo formavimo. Jam visada rūpėjo būti atviriems mūsų laikų klausimams ir iššūkiams, atsakyti į juos, remiantis Kristaus žinia, palydėti žmones jų kelionėje, siekti to kas vienija, nepaisant konfesijų, įsitikinimų ribų ir valstybių sienų. Jėzus, Gerasis Ganytojas, tesuteikia savo ištikimam tarnui gyvenimo pilnatvę savoje Dangaus karalystėje“, - rašo popiežius ir visiems gedintiems velionio kardinolo ir atsimenantiems jį maldoje suteikia apaštališkąjį palaiminimą.
All the contents on this site are copyrighted ©.