2018-03-11 18:00:00

Sekmadienį popiežius susitiko su Šv. Egidijaus bendruomene


Sekmadienį popiežius Pranciškus aplankė Romos Šv. Egidijaus bendruomenę ir kartu su bendruomenės nariais pažymėjo jos įsikūrimo 50-ąsias metines. Susitikimas prasidėjo Romos Užtibrio rajono pagrindinėje aikštėje, prie Švč. M. Marijai dedikuotos bažnyčios, nuo kurios prasidėjo jau penkis dešimtmečius trunkanti bendruomenės veikla. Po to bazilikoje popiežius vadovo Žodžio liturgijai, bendroje maldoje dalyvavo jau garbingą amžių pasiekę šio judėjimo pradininkai ir dabartiniai nariai, tiek romiečiai, tiek ir kituose miestuose ir šalyse veikiančių bendruomenės padalinių atstovai, taip pat bendruomenės globojami žmonės.

Šv. Egidijaus bendruomenė – tai ir katalikiškas jaunimo judėjimas, ir karitatyvinis sambūris, ir katalikiška organizacija užsiimanti taikdariška veikla bei ekumenizmo skatinimu. Ją 1968 m. vasario 7 d. įkūrė aštuoniolikmetis mokinys Andrea Riccardi, o pirmieji jo bendražygiai ir bendruomenės nariai buvo, kaip ir steigėjas, Romos Vergilijaus licėjaus mokiniai. Įdomu, kad Šv. Egidijaus bendruomenė gimė 1968-aisiais – tai yra tais pačiais metais kai daug kur Vakarų Europoje jaunimas išėjo į gatves protestuoti prieš – kaip buvo skelbiama – miesčioniškus papročius. Egidijaus bendruomenė gimė šioje jaunimo entuziazmo atmosferoje, tačiau nuo pat pradžių pasirinko skirtingą kelią negu dauguma priklausančių vadinamajai 1968 metų kartai.

Andrea Riccardi suburta jaunimo grupė savo idealu pasirinko Apaštalų Darbuose aprašytą pirmųjų krikščionių bendruomenę ir Pranciškaus Asyžiečio dvasią. Vardą bendruomenei davė Šv. Egidijui dedikuota koplytėlė Romos Užtibrio rajone. Jos veiklą nuo pat pradžių rėmė ir joje dalyvavo ilgametis Užtibrio Švč. M. Marijos parapijos klebonas, dabar Popiežiškosios Gyvybės akademijos pirmininkas, arkivyskupas Vincenzo Paglia. Per penkis dešimtmečius Šv. Egidijaus bendruomenė iš parapijos jaunimo grupelės išaugo į didelį tarptautinį katalikų pasauliečių judėjimą.

Vienas žinomiausių tarptautinių šios bendruomenės kasmet organizuojamų renginių yra vadinamieji „Žmonių ir religijų“ susitikimai. 1986 m. rudenį šv. Jonas Paulius II Asyžiuje surengė pasaulio religijų atstovų maldų už taiką susitikimą. Nuo 1987 m. tokių susitikimų tradiciją tęsia Šv. Egidijaus bendruomenė. Jie vyksta kasmet rudenį vis kitame pasaulio mieste.

Šv. Egidijaus bendruomenė neapleido ir savo pirminio pašaukimo globoti vargšus. Be kasdieninės pagalbos kiekvieną metų dieną, šios bendruomenės iniciatyva taip pat atsirado šiandien jau tarptautiniu mastu žinoma kalėdinių pietų vargšams tradicija. Pirmieji Kalėdų pietūs vargstantiesiems buvo surengti Romoje Užtibrio Švč. M. Marijos bazilikoje 1982 m. gruodžio 25 d. Pernai kalėdiniai pietūs Šv. Egidijaus bendruomenės narių, savanorių ir bendraminčių dėka buvo surengti 700 miestų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje, ir į juos bus pakviesta apie 250 tūkst. žmonių.

Dar vienas Šv. Egidijaus bendruomenei suteiktas pašaukimas – mūsų laikų kankinių atminimo saugojimas ir žinios apie jų liudijimą skelbimas. Švenčiant 2000 metų jubiliejų popiežius Jonas Paulius II Šv. Egidijaus bendruomenei perdavė Romos Tiberio salo Šv. Baltramiejaus bažnyčią ir bendruomenę pareigojo saugoti ir gerbti mūsų laikų kankinių atminimą. Šios bažnyčios koplyčiose sukaupti liudijimai apie dvidešimtajame ir dvidešimt pirmajame amžiuose už tikėjimą ir Kristų nužudytus, persekiotus ir kentėjusius krikščionis – tiek katalikus, tiek ir kitų konfesijų narius. Prieš mėnesį, vasario 6 d., šv. Egidijaus bendruomenės prižiūrimai mūsų laikų kankinių šventovei buvo perduota ir palaimintojo Teofiliaus Matulio relikvija. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.