2018-03-10 16:56:00

V Ríme otvorili Jubilejný rok sv. Alojza, patróna mladých


Rím 10. marca – Začal sa Jubilejný rok patróna mládeže a študentov sv. Alojza, vyhlásený pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia. Otváracej omši v Kostole sv. Ignáca v centre Ríma, kde je sv. Alojz Gonzaga pochovaný, predsedal v piatok 9. marca generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa za účasti početných kňazov a veriaceho ľudu.

Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 - 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Alojz (po taliansky Luigi) zomrel ako 23-ročný, ešte len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na mor nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu obyvateľstva.

Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI. ho v roku 1926 nazval patrónom  študentov a v roku 1991, pri 400. výročí jeho smrti ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna tých, čo trpia na AIDS.

Ako pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka uviedol generál jezuitov P. Sosa v liste celej Spoločnosti Ježišovej, do rámca Jubilejného roka sv. Alojza, ktorý potrvá do 9. marca 2019, zapadne aj jubileum ďalšieho patróna mladých, sv. Stanislava Kostku. Ten zomrel v Ríme 15. augusta 1568 vo veku len 17 rokov a je pochovaný v Kostole sv. Andreja na Kvirináli. Pripomenieme si teda 450. výročie jeho smrti. V liste generálneho predstaveného jezuitov okrem iného čítame:

„Alojz Gonzaga prejavoval svoju zápalistú osobnosť od mladého veku. Narodil sa a vyrástol v prostredí kresťanskej rodiny, kde sa čítavali listy jezuitských misionárov zo vzdialených miest. Jeho príbuzenský kontext však bol aj svetácky, plný zmyselnosti, ambícií a násilia, a ten mu sľuboval budúcnosť v znamení bohatstva, slávy a moci. Napriek tomu so silnou vierou a úžasnou vnútornou slobodou vzdoroval tlakom každého druhu, usiloval sa nechať viesť Duchom Svätým, ktorý rezonoval v jeho svedomí, a rozhodol sa nasledovať Pána  a jeho spôsob života. Rovnako ako sv. Stanislav, aj on prekonal nesúhlas zo strany vlastnej rodiny a celkom sa odovzdal Bohu v Spoločnosti Ježišovej, založenej len niekoľko desiatok rokov predtým.“    

Hrob sv. Alojza sa nachádza pod jemu zasväteným oltárom v pravej krížovej lodi barokového Kostola sv. Ignáca (Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola in Campo Marzio), ktorý patrí k štvorhviezdičkovým pamätihodnostiam Večného mesta. Nachádza sa priamo na hlavnej turistickej trase vedúcej od Panteónu k Fontáne di Trevi. Nad kostolom sú uchované aj Izby sv. Alojza (Camerette di San Luigi Gonzaga), kde sa kedysi nachádzal jezuitský noviciát. -jb-

Fotogaléria
All the contents on this site are copyrighted ©.