2018-03-10 13:38:00

Popiežiaus kelionė į Baltijos šalis: dvi dienos Lietuvoje, po vieną Latvijoje ir Estijoje


Kaip oficialiai patvirtino penktadienį paskelbtas Šventojo Sosto Spaudos salės komunikatas, rugsėjo 22-25 dienomis popiežius Pranciškus lankys Baltijos šalis: Lietuvoje - Vilnių ir Kauną, Latvijoje – Ryga ir Agluoną, Estijoje – Taliną. Nors popiežiaus kelionės oficiali programa dar nepaskelbta, jau yra žinomi kai kurie būsimo vizito programos punktai. Informacijos priemonės Lietuvoje skelbia, kad lankydamasis rugsėjo 22-23 dienomis Šventasis Tėvas susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, dvasininkais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Numatoma, kad popiežius sustos pasimelsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, KGB kalėjime. Po susitikimo su Respublikos Prezidente popiežius kreipsis į susirinkusius Vilniaus Daukanto aikštėje. Vilniuje rugsėjo 22 d., šeštadienį, numatomas popiežiaus susitikimas su jaunimu. Antrąją vizito Lietuvoje dieną, rugsėjo 23-ąją, sekmadienį, popiežius Kaune aukos šv. Mišias, kuriose kviečiami dalyvauti visos Lietuvos tikintieji.

Rugsėjo 24-ąją popiežius Pranciškus lankysis Latvijoje, dalyvaus ekumeninėse pamaldose Rygos liuteronų katedroje, prie Laisvės paminklo susitiks su Latvijos vadovais ir visuomenės atstovais, aukos Mišias Agluonos Dievo Motino šventovėje.

Vizitas Estijoje rugsėjo 25 d. apsiribos Talino miestu. Kol kas nėra žinių apie trumpo buvimo Estijoje programą, tačiau, savaime suprantama, kad be protokolinės dalies – oficialaus susitikimo su Estijos valdžios vadovais – popiežius aplankys ir mažą katalikų bendruomenę, turinčia vos kelis tūkstančių narių.

Šventojo Sosto Spaudos salė, penktadienį paskelbusi žinią apie būsimą popiežiaus kelionę į Baltijos šalis, kartu paskelbė ir tris šiai kelionei sukurtus logotipus.

„Pabuski, mano širdie“, estų liaudies dainos žodžiai, lydės popiežių Pranciškų jo kelionės į Taliną dieną, rusėjo 25-ąją. Garsaus estų XX amžiaus kompozitoriaus Kirilo Kreeko dainos žodžiai įrašyti į popiežiaus Pranciškaus kelionės logotipą, kuriame ant geltonos spalvos Estijos kontūrų – besišypsančio Šventojo Tėvo foto portretas ir popiežiaus parašas raudona spalva: Franciscus

„Parodyk mums, kad esi Motina!“, kreipimasis į Dievo Motiną, lydės popiežių Pranciškų Rygoje ir Agluonoje, paimtas iš žinomo ankstyvųjų viduramžių Mišparų himno „Ave Maris Stella“. Visai tikėtina, kad jo melodija dar XIII amžiuje pirmą kartą nuskambėjo Livonijoje. Popiežiaus vizito Latvijoje logotipe virš Latvijos kontūrų iškilusi Agluonos Marija su kūdikiu savo aukso rūbu apjuosia viso krašto teritoriją.

„Kristus Jėzus, mūsų viltis!“ – skelbia Lietuvos žmonėms Romos vyskupo Pranciškaus apsilankymo rugsėjo mėnesį į Vilnių ir Kauną logotipas. Žodžiai „Kristus Jėzus, mūsų viltis!“ įrašyti logotipe po baltu Kryžiumi, už kurio Šventosios Dvasios simbolis. Kryžius primena tris dalykus: Jėzaus mirties pergalę, mūsų krikščionišką tikėjimą ir patį popiežių Pranciškų, Kristaus vikarą žemėje. Šventoji Dvasia, pavaizduota kaip liepsna ir balandis. Balandžio plunksnos nudažytos tautinės vėliavos spalvomis, simbolizuoja visų Lietuvos žmonių į popiežiaus vizitą sudėtas viltis, nes sakoma oficialiame logotipo paaiškinime, „esame tikri, Pranciškaus kelionę jie patirs kaip galingą ir visa atnaujinantį Šventosios Dvasios gūsį“. Šventosios Dvasios balandžio trispalvės plunksnos, Lietuvos Respublikos vėliavos spalvos, irgi turi simbolinę prasmę - simbolizuoja Bažnyčios viltį, kad Lietuva visuomet pasiliks gyventi mirtį nugalėjusios Kristaus pergalės šviesoje, kad Lietuvą sustiprins Jo atsiųsta Šventoji Dvasia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.