2018-03-10 16:13:00

Popiežius: Dievo gailestingumas – kiekvieną dieną mus gaivinanti versmė


„Gailestingumo patyrimas dovanoja džiaugsmą. Neleiskime jo iš mūsų atimti įvairioms bėdoms bei rūpesčiams. Tegul jis lieka giliai įsišaknijęs mūsų širdyje ir skatina visada giedrai žvelgti į kasdienį gyvenimą“, cituodamas savo apaštališkąjį laišką „Misericordia et misera“, kuriuo buvo užbaigti neseniai švęsti gailestingumo metai, popiežius Pranciškus pasveikino šeštadienį jį aplankiusius „Gailestingumo versmės“ asociacijos narius. Ši asociacija, įsikūrusi prieš tris dešimtmečius Šveicarijos Ženevos mieste, kontempliuoja Dievo gailestingumą maldos grupėse, skelbia jį savo sukurtose maldos mokyklose.

Brangūs bičiuliai, - sakė jiems Pranciškus, - jūs gerai žinote, kad gailestingumo versmė yra pati Viešpaties širdis. Kur žmogaus širdis susitinka su Viešpaties širdimi, kur klausomasi Jo Žodžio, ten kiekvieną dieną žmogų atgaivina tyras gailestingumo vanduo, tekantis iš Jo atviros širdies.  Ir jūs, sakramentų stiprinami, liudykite Dievo gailestingumą, kuris yra visiems žmonės skirtas pašaukimas atpažinti buvimo mylimais grožį ir džiaugsmą.

Prieš suteikdamas palaiminimą, popiežius meldė, kad Mergelės Marijos užtarimas lydėtų visus „Gailestingumo versmės“ asociacijos narius, o taip pat paprašė, kad ir jie savo ruožtu malda palydėtų popiežiaus tarnystę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.