2018-03-09 18:30:00

Popiežius: Nusidėdami tolstame nuo Dievo, bet Dievas netolsta nuo mūsų


Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo atgailos pamaldoms, kuriomis buvo pradėtos „24 valandos Viešpačiui“ – paties Šventojo Tėvo prieš ketverius metus pasiūlyta ir jau visame pasaulyje prigijusi Gavėnios maldinga praktika, į kurią įsijungti pakviestos visos vyskupijos. Popiežius pasiūlė kasmet prieš ketvirtą Gavėnios sekmadienį visą parą, pradedant penktadienio vakaru, skirti susitaikinimui su Viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui. Pats popiežius pamaldų metu atliko išpažintį ir atsisėdęs į klausyklą išklausė kelių penitentų išpažinčių.

Žodžio liturgijos pirmajame skaitinyje skambėjo apaštalo šv. Jono pirmojo laiško ištrauka, prasidedanti žodžiais: „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!“ (1 Jn 3,1). Koks didis džiaugsmas ir kokia paguoda šie šv. Jono žodžiai – kaip labai Dievas mus myli. Dievo meilė visada didesnė negu mes galime įsivaizduoti. Ji nežino ribų; niekas negali jos sutrukdyti.

Mes žinome, sakė Pranciškus, kad nuodėmės pasekmė yra atitolimas nuo Dievo. Mes nusidėdami tolstame nuo Dievo, tačiau Dievas netolsta nuo mūsų. Sąmyšis ir silpnumas, kurį sukelia nuodėmė dar labiau skatina Dievą būti su mumis. Tai turime žinoti visą gyvenimą. Šią guodžiančią tiesą mums patvirtina apaštalas, sakydamas: „Jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta“ (1 Jn 3,20). Malonė nesiliauja veikusi mumyse ir stiprina viltį, kad Dievo meilė niekada nebus iš mūsų atimta, net jei mes nusidedame.

Atgailos pamaldų Evangelijoje buvo kalbama apie Petro išsigynimą. Petras sakė galįs gyvybę už Jėzų paaukoti, o dabar jo išsigynė. Tačiau gaidžiui pragydus Petras pagaliau suvokė ką reiškia Viešpaties meilė, pagaliau per ašaras ji suprato, kad Viešpats jį myli ir nori, kad ir Petras leistųsi būti jo mylimas.

Kaip sunku leistis būti mylimiems! - sakė Pranciškus. Prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums malonę suprasti jo meilės dydį, suprasti, kad jo meilė gali nuplauti kiekvieną nuodėmę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.