2018-03-09 18:47:00

Pápež František slávil kajúcu liturgiu v rámci „24 hodín pre Pána“


Vatikán 9. marca – Piatok 3. pôstneho týždňa bol na celom svete venovaný veľkopôstnej príprave formou iniciatívy „24 hodín pre Pána“. Svätý Otec sa spolu s kardinálmi a členmi Rímskej kúrie už od rána venoval duchovnej reflexii účasťou na pôstnej kázni pápežského kazateľa pátra Raniera Cantalamessu. Ten sa v tretej časti pôstneho cyklu zameral na cnosť kresťanskej pokory.

Po dopoludní plnom pracovných stretnutí sa pápež František večer o 17. hodine opäť vrátil k pôstnemu stíšeniu. V Bazilike sv. Petra predsedal kajúcej liturgii spojenej s vysluhovaním sviatosti zmierenia. Tento rok sa pobožnosť niesla pod mottom zo žalmu: „U teba je odpustenie“ (Ž 130,4).

Sviatosť zmierenia vysluhovali najmä pápežskí spovedníci z rehole Menších bratov konventuálov, ktorí vo Vatikánskej bazilike denne konajú sviatostnú službu zmierenia. Rektorom Kolégia penitenciárov je od minulého roka páter Lucián Bogucki, minorita poľského pôvodu, ktorý pôsobil dlhé roky aj na Slovensku a dobre ovláda okrem slovenčiny aj iné jazyky.

Svätý Otec sa v rámci obradu prihovoril v homílii a aj sám pristúpil k sviatosti zmierenia.

Homília pápeža Františka pri kajúcej liturgii

Drahí bratia a sestry,

koľko radosti a útechy nám ponúkajú slová svätého Jána, ktoré sme si vypočuli: Božia láska je taká veľká, že nám dal stať sa jeho deťmi a keď ho budeme môcť vidieť z tváre do tváre, ešte viac objavíme veľkosť tejto jeho lásky (porov. 1 Jn 3,1-10.19-22). A nielen to. Božia láska je vždy väčšia než si vôbec môžeme predstaviť, ba siaha poza akýkoľvek hriech, ktorý by nám naše svedomie mohlo vyčítať. Je to láska, ktorá nepozná medze a je bez hraníc; nie sú jej vlastné tie prekážky, ktoré my naopak mávame zoči-voči nejakej osobe zo strachu, že nás prichádza obrať o našu slobodu.

Vieme, že stav hriechu má za následok vzdialenie sa od Boha. A skutočne, hriech je spôsob, ako sa my sami od neho vzďaľujeme. Avšak to neznamená, že on sa vzďaľuje od nás. Stav slabosti a zmätku, do ktorého nás vrhá hriech, je ďalším dôvodom naviac k tomu, prečo nám Boh zostáva nablízku. Táto istota nás musí v živote vždy sprevádzať. Slovo apoštola je potvrdením pre uistenie nášho srdca, aby malo vždy neoblomnú dôveru v Otcovu lásku: «Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce» (v. 20).

Jeho milosť v nás aj naďalej pracuje, aby posilnila nádej, že nikdy nebudeme obratí o jeho lásku, aj napriek akémukoľvek hriechu, ktorý sme mohli spáchať odmietnutím jeho prítomnosti v našom živote.

Toto je tá nádej, ktorá nás pobáda uvedomiť si dezorientáciu, ktorá sa často zmocní nášho života, práve tak, ako sa to stalo Petrovi v evanjeliovom príbehu, ktorý sme počuli: «A vtom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal» (Mt 26,74-75). Evanjelista je dokonale triezvy. Zdá sa, že spev kohúta zastihne človeka ešte zmäteného, potom si spomenie na Ježišove slová a závoj sa konečne pretrhne a Peter začína pomedzi slzy vidieť, že Boh sa zjavuje v Kristovi zauškovanom, potupovanom, ktorého on sám zaprel, no ktorý ide za neho zomrieť. Peter, ktorý chcel za Ježiša aj zomrieť, teraz chápe, že musí dovoliť, aby on zomrel za neho. Peter chcel svojho Učiteľa vyučovať, chcel ho predísť, a naopak je to Ježiš, ktorý ide zomrieť za Petra. A Peter toto nepochopil, nechcel to chápať.

Peter sa teraz konfrontuje s Pánovou láskou a konečne chápe, že on ho miluje a chce od neho, aby sa nechal milovať. Peter si uvedomí, že vždy odmietal nechať sa milovať, vždy odmietal dať sa plne zachrániť Ježišom, čiže nechcel, že by ho Ježiš mal milovať.

Aké je ťažké nechať sa skutočne milovať! Vždy by sme chceli mať v sebe niečo, čo je bez podlžnosti vďaky, zatiaľ čo v skutočnosti sme úplnými dlžníkmi, lebo Boh je prvý a zachraňuje nás kompletne, a to láskou.

Vyprosujme si teraz od Pána milosť, aby nám dal spoznať veľkosť jeho lásky, ktorá zotiera každý náš hriech.

Nechajme sa očistiť láskou, aby sme rozpoznali pravú lásku!

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.