2018-03-08 16:43:00

Romoje mirė Hošimino arkivyskupas


Antradienį Romoje mirė Vietnamo Hošimino arkivyskupas Paul Bui Van Doc. Vyskupą ištiko insultas Šv. Pauliaus bazilikoje aukojant Mišias ir netrukus jis mirė ligoninėje. Popiežius Pranciškus ketvirtadienio ryto Mišias aukojo už staiga mirusį vyskupą. Homilijos popiežius šį kartą nesakė, bet Mišių pradžioje keliais žodžiai prisiminė ganytoją, su kuriuo buvo susitikęs dieną prieš jo mirtį, kai priėmė Vietnamo vyskupus, pirmadienį pradėjusius vizitą „Ad limina“.

Šiomis dienomis Romoje lankosi visi Vietnamo vyskupai. Tai visiems pasaulio vyskupams kas keleri metai privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“. Pirmadienį juos visus priėmė popiežius Pranciškus. Pirmadienį jie visi taip pat koncelebravo Mišias Vatikano bazilikos kriptoje, prie apaštalo šv. Petro kapo. Antradienį jie visi pradėjo aukoti Mišias prie šv. Pauliaus kapo, Tautų apaštalui dedikuotoje bazilikoje. Vyskupas Paul Bui Van Doc buvo pagrindinis celebrantas. Ir kaip tik Mišių metu jis pargriuvo, praradęs sąmonę. Tuoj pat iškviesta greitoji pagalba, vyskupas buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau po poros valandų mirė.

Hošimino arkivyskupijai vadovavęs ganytojas Paul Bui Van Doc buvo gimęs 1944 m. pietinio Vietnamo kalnuose. 1956 m. jis pradėjo mokytis tuometinio Saigono mažojoje kunigų seminarijoje. Gavęs vidurinės mokyklos brandos atestatą, buvo išsiųstas studijoms į Romą. Grįžęs į tuo metu dar laisvą Pietų Vietnamą, 1970 m. buvo įšventintas kunigu. 1975 m. buvo paskirtas Minh Hoa vyskupijos kunigų seminarijos rektoriumi. Taip pat ir po Vietnamo pilietinio karo pabaigos ir visos šalies suvienijimo komunistų valdžioje kun. Paul Bui Van Doc tęsė seminarijų dėstytojo darbą. 1999 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė My Tho vyskupu. 2013 m. popiežius Pranciškus jį paskyrė didžiausio Vietnamo katalikų telkinio ir didžiausio miesto – Hošimino, buvusio Saigono, arkivyskupo koadjutoriumi. 2014 m. kovą jis perėmė vadovavimą arkivyskupijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.