2018-03-08 15:27:00

Popiežius prašo sustiprinti naująjį evangelizavimą Europoje


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį audiencijoje susitiko su Vokietijos kunigų seminarijų rektoriais, jiems pasakė kalbą apie pašaukimus. Šventasis Tėvas ragino kunigus eiti naujojo evangelizavimo keliais ir liudyti gailestingąjį Dievą Europos žemyne.

Kaip žmonės ir kunigai mes pasikliauname savo patirčių lobynu. Antra vertus turime pripažinti atsirandančias naujas ir kitokias kultūrines išraiškas, kurios skiriasi nuo mums žinomų modelių.

Turime atsisakyti kai kurių įpročių, prie kurių esame prisirišę ir su įsipareigojimu siekti to, kas dar nežinoma. Tačiau ir tada turime visuomet kreipti savo žvilgsnius į Kristų, kuris kentėjo, mirė ir prisikėlė. Jo žaizdose ir pasaulio žaizdose galime atpažinti Jo prisikėlimo ženklus. Šis tikrumas mums visuomet leidžia vėl išeit kaip vilties liudytojams.

Brangūs broliai kunigai, negalime sukurti pašaukimų, tačiau galime būti gailestingojo Dievo į mus kreipiamo pašaukimo liudytojai. Dievas mus pašaukia, kad išeitume iš savojo „aš“ ir kreiptumėmės į kito „tu“. „Tu“ yra konkretus asmuo, stokojantysis, kuriam reikia žmonių artumo ir Dievo artumo. Turime padėti, kad tai suprastų taip pat tie jaunuoliai, kurie ruošiasi kunigystei. Tuo pat metu, sakė kunigų ugdytojams popiežius, visi mes esam pašaukti priklausyti didesnei kyriakoi bendruomenei, tai yra tų, kurie priklauso Viešpačiui. Ši bendruomenė palaiko mūsų ryžtą visa širdimi atsiliepti į Dievo pašaukimą.

Popiežius dėkojo Vokietijos kunigų seminarijų rektoriams už brolišką susitikimą su juo, reiškė viltį, kad tai padės sustiprinti ėjimą Europoje naujojo evangelizavimo keliu, pavedė kandidatus į kunigus Marijos, Bažnyčios Motinos globai, prašė neužmiršti už jį melstis ir visus palaimino. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.