2018-03-07 14:18:00

Popiežius Paulius VI bus skelbiamas šventuoju


Tikėtina, kad palaimintojo Pauliaus VI kanonizavimo apeigos įvyks dar šiais metais, galbūt spalio mėnesį. Paulius VI, popiežius ugdęs Visuotinės Bažnyčios atsinaujinimą dvasią, pripažintas Bažnyčios šventuoju keturiasdešimt metų po jo mirties ir praėjus ketveriems metams nuo jo paskelbimo palaimintuoju.

Roma, 1965 m. gruodžio 8. Iškilmingas Vatikano antrojo susirinkimo uždarymas. Popiežiaus Paulius VI homilijos ištrauka:

„Iš principo niekas nėra nepasiekiamas iš šio katalikybės centro Romoje; iš principo visi gali ir turi būti pasiekti. Katalikų Bažnyčiai niekas nėra svetimas, niekas nėra atmestas, niekas nėra tolimas (...). Šiuo visuotiniu sveikinimu kreipiamės ir į visus jus, kurie mūsų nepažįstate, kurie mūsų nesuprantate, kurie mumis netikite (...). Kreipiamės taip pat į jus, kurie manydami daryti gera, mums priešinatės! Kreipiamės nuoširdžiai, neįkyriai, tačiau kupini vilties; o šiandien, tikėkite, kupini pagarbos ir meilės.“ 

Pal. popiežiaus Pauliaus VI, Giovanni Battista Montini (1897-1978) šventumą patvirtino jo užtarimu įvykęs antras stebuklas. Paskelbus apie pirmąjį Šventųjų skelbimo kongregacijos patvirtiną stebuklą, Paulių VI palaimintuoju paskelbė popiežius Pranciškus 2014 metais. Kongregaciją, gavusi dokumentus apie antrąjį stebuklą, ištyrusi medicininį ir teologinį stebuklingo pagijimo pagrįstumą, jį patvirtino, parengė atitinkamą dekretą ir jį pristatė popiežiui, o popiežius Pranciškus audiencijoje antradienį įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą paskelbti šį ir dar kelis dekretus dėl kitų palaimintųjų, Dievo tarnų ir tarnaičių Šventųjų skelbimo kongregacijoje vedamų bylų.

Kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, trečiadienį paskelbė iš viso šešis kongregacijos dekretus dėl stebuklų palaimintųjų ir Garbingųjų Dievo tarnų užtarimu, vieną dėl kankinystės ir šešis dėl herojiškų krikščioniškų dorybių.

Pagal minėtuosius dekretus bus skelbiami šventaisiais palaimintasis kankinys arkivyskupas Oskaras Arnolfas Romero (1917-1980), Salvadoro sostinės arkivyskupas, popiežiaus Pranciškaus dekretu iškeltas į altorių garbę 2015 metais. Naujame dekrete dėl kankinio arkivyskupo Oskaras Arnolfas Romero irgi patvirtintas jo užtarimu įvykęs stebuklas.

Kiti keturi būsimi šventieji yra italai dieceziniai kunigai palaimintieji Pranciškus Spinelli (1853-1913) ir Vincentas Romano (1751-1831) ir vokietė vienuolė palaimintoji Marija Kotryna Kasper (1820-1898).

Kaip aukščiau minėtų būsimų šventųjų užtarimu, Šventųjų skelbimo kongregacija patvirtino stebuklą, įvykusį Garbingosios Dievo tarnaitės iš Paragvajaus, vienuolės s. Marijos Felicijos (Sakramentinio Jėzaus) Guggiari Echeverria užtarimu. Basųjų karmeličių vienuolė bus paskelbta palaimintąja.

Į Bažnyčios palaimintųjų sąrašą bus įrašyta naujai pripažinta kankinė, iš Slovakijos kilusi ir toje šalyje 1944 metais iš neapykantos tikėjimui nužudyta Dievo tarnaitė s. Ona Kolesarova (1928-1944).

Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino šešių Dievo tarnų ir tarnaičių herojiškas krikščioniškas dorybes: lenko kunigo Bernardo Lubienskio (1846-1933), italo kapucino t. Antonio Pietro (1885-1984) ir trijų italių iš kurių dvi – seserys, vienuolinių kongregacijų steigėjos Justina Schiapparoli (1819-1877) ir Marija Schiapparoli (1819-1877). Dar vienas dekretas paskelbtas italės pasaulietės, Domininkonės tretininkės Dievo tarnaitės Maria Antonella Bordoni (1916-1978) byloje. Ji kaip ir kiti dekretuose minimi Dievo tarnai ir tarnaitės nuo dabar tituluojami Garbingaisiais Dievo tarnais ir tarnaitėmis. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.