2018-03-07 14:59:00

Popiežius paprašė atverti bažnyčias „24 valandoms Viešpačiui“


Penktadienį, kovo 9 d. popiežius Pranciškus vadovaus atgailos apeigoms „24 valandos Viešpačiui“. Pamaldos Vatikano bazilikoje prasidės 17 val. Jų dalyviams suteikiama proga pasirengti išpažinčiai, ją atlikti individualiai ir gauti individualų išrišimą. Vienas iš nuodėmklausių atgailos apeigose bus popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas trečiadienio rytą kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius pranešė, kad penktadienio popietę jis pats vadovaus tradicinėms atgailos apeigoms „24 valandos Viešpačiui“ ir išreiškė viltį, kad bažnyčios visą parą bus atdaros visiems, kurie norės pasirengti Šventosioms Velykoms.

Ateinantį penktadienį vadovausiu tradicinėms atgailos apeigoms „24 valandos Viešpačiui“ Šv. Petro bazilikoje. Viliuosi, kad mūsų bažnyčios galės būti ilgai atdaros visiems, kurie norės pasirengti Šventosioms Velykoms Susitaikymo Sakramento priėmimu, tokiu būdu patirdami Dievo gailestingumą.

Atgailos apeigas „24 valandos Viešpačiui“ jau penktąjį kartą rengia Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba.

Paprastai popiežius Pranciškus atgailos apeigose užima nuodėmklausio vietą pirmiausiai pats atlikęs išpažintį ir gavęs Susitaikinimo sakramentą. Taip darydavo ir šv. Jonas Paulius II, kartą paaiškinęs, kad tai tokią pareigą turi ir popiežius.

Popiežius Pranciškus viename iš pirmųjų savo interviu atsakydamas į klausimą, „kas jūs esate?“, atsakė: „esu nusidėjėlis“. Popiežius dažnai kalba apie kaltę, gailestį, atleidimą ir gailestingumą. Dažnai Šventasis Tėvas primena išpažinties svarbą. Gavėnios pradžioje per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą popiežius pasakė, kad Gavėnia yra atgailos, ne gedulo laikas. Gavėnia tai džiugus pasiryžimas atsisakyti egoizmo.

Popiežius yra pasakojęs, kad būdamas septyniolikos metų pajuto kunigystės pašaukimą atlikęs išpažintį. Jis užėjo į savo šeimos gyvenamo kvartalo Buenos Airėse parapijos bažnyčią Florese, pas vieną jauną nepažįstamą kunigą. Popiežius, dar būdamas Argentinos sostinės arkivyskupas, yra pasakojęs, kad per šią išpažintį jam įvyko kažkas neapsakomo. Jis pasijuto dalyvavęs tikrame susitikime, suvokė, kad buvo laukiamas. Nuo to momento jam tapo aišku, kad tai buvo Dievas, kuris jo laukė: „dažnai norime Jį surasti, bet Jis suranda mus pirmiau, nei mes Jį“, pasakęs anuomet arkivyskupas Bergoglio.

Popiežius nekartą yra sakęs, kad Atgailos sakramentas turi atspindėti Dievo gailestingumą: išpažintis niekuomet neturėtų tapti kankinimų kamera. Antra vertus, popiežius perspėja nepasiduoti lengvabūdiškumui. Pasak jo, tie, kurie užėję išpažinties kartoja nuodėmių sąrašą, gauna kunigo išrišimą su trijų „Sveika Marijų“ atgaila ir tuo pasitenkina, visai nesuprato išpažinties reikšmės. Išpažintis nėra koks nors grožio salonas kelioms dėmėms nuo veido nuvalyti. Tačiau Dievas niekuomet nepailsta atleisti. Jo gailestingumą tikrai galima patirti, tačiau tik tada, jei tikrai gėdijamės savo nusidėjimų ir prašome Dievo atleidimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.