2018-03-07 11:54:00

Papež pri katehezi o evharistični molitvi kot središču maše


VATIKAN (sreda, 7. marec 2018, RV) – Papež Frančišek je pri današnji katehezi, ki jo je imel med splošno avdienco v vatikanski dvorani Pavla VI., govoril o evharistični molitvi. Kot je dejal, je njen obrazec res starodaven, a če dobro razumemo njen smisel, bomo lahko bolje sodelovali pri sveti maši. Evharistična molitev pa nas prav tako uči gojiti tri drže, ki ne bi nikoli smele manjkati pri Jezusovih učencih.

Evharistična molitev je središče maše
Po tem, ko se na oltarju pripravita kruh in vino, o čemer je papež govoril pri katehezi pred enim tednom, se začne evharistična molitev. Ta opredeljuje obhajanje maše in predstavlja njen središčni trenutek, ki je usmerjen v sveto obhajilo. Ustreza Jezusovim dejanjem. Ko je bil z apostoli ob mizi pri zadnji večerji, se je zahvalil za kruh in za kelih z vinom (prim Mt 26,27; Mr 14,23; Lk, 22,17.19; 1 Kor 11,24). »Njegova zahvala se podoživi pri vsaki naši evharistiji ter nas pridruži njegovemu zveličavnemu darovanju,« je dejal.

Cerkev s to slovesno molitvijo pove, kaj opravlja pri obhajanju evharistije, in razlog, zakaj jo obhaja, oziroma vstopi v občestvo s Kristusom, ki je zares navzoč v posvečenima kruhu in vinu. Potem ko je duhovnik povabil ljudstvo, naj dvigne svoja srca h Gospodu in se mu zahvali, na glas in v imenu vseh navzočih izgovori molitev ter se obrne na Očeta po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. »Smisel te molitve je, da se ves zbor vernikov združi s Kristusom v poveličevanju velikih Božjih del in v obhajanju daritve. V resnici sta Kristusova daritev in evharistična daritev ena sama daritev« (prim KKC 1367).

Skrivnost vere
V misalu imamo različne obrazce za evharistično molitev, vsi pa so sestavljeni iz določenih elementov, o katerih je papež Frančišek spregovoril v nadaljevanju kateheze. Na začetku je zahvala za Božje darove, predvsem pa zahvala, da je poslal svojega Sina kot Odrešenika. Zahvala se sklene z vzklikanjem, ko se moli ali poje Svet. Vse ljudstvo svoj glas pridruži glasu angelov in svetnikov ter tako slavi in poveličuje Boga.

Sledi klicanje Duha, da bi s svojo močjo posvetil kruh in vino. Delovanje Svetega Duha in učinkovitost Kristusovih besed, ki jih izreče duhovnik, naredita pod podobama kruha in vina zares navzoča Kristusovo telo in kri, njegovo daritev na križu enkrat za vselej (glej KKC 1375). Kot je pripomnil papež Frančišek, je Jezus o tem bil zelo jasen: »To je moje telo, to je moja kri.« Sam Jezus je to rekel. Vera nam pri tem prihaja na pomoč. »To je skrivnost vere.« Ko Cerkev obhaja spomin na Gospodovo smrt in vstajenje, v pričakovanju njegovega ponovnega prihoda, Očetu daje daritev, ki spravlja nebo in zemljo: opravi Kristusovo velikonočno daritev, s tem ko se daruje skupaj z njim in prosi, da bi postala v Kristusu eno samo telo in en sam duh. »To je milost in dar zakramentalnega občestva. Hranimo se s Kristusovim telesom, da bi danes v svetu postali njegovo živo telo.«

Skrivnost občestva je, da se Cerkev pridruži Kristusovi daritvi in njegovi priprošnji. V tej luči je Cerkev v katakombah pogosto upodobljena kot žena, ki moli in ima v molitveni drži široko razprte roke. »Cerkev, ki moli,« je pripomnil sveti oče. »Kakor Kristus, ki je razprostrl roke na križu, se Cerkev po njem, z njim in v njem daruje in moli za vse ljudi« (glej KKC 1368).

Maša se ne plača
Evharistična molitev prosi Boga, naj zbere svoje otroke v popolni ljubezni, v edinosti s papežem in škofi, ki se jih navede po imenu, kar je znamenje obhajanja v občestvu z vesoljno Cerkvijo in s krajevno Cerkvijo. Prošnja je namenjena Bogu za vse člane Cerkve, žive in mrtve, v pričakovanju blaženega upanja, da bomo z njimi deležni večne dediščine v nebesih, z Devico Marijo in svetniki (glej KKC 1369–1371). Nihče in nič ni pozabljeno v evharistični molitvi. Vsaka stvar se spomni pred Bogom, kakor temu pritrdi sklepni spev. »Nihče ni pozabljen,« je poudaril papež. Če imam koga, sorodnike, prijatelje, ki so v stiski ali pa so šli na drugi svet, jih v tem trenutku lahko imenujem ali pa napišem, da se izreče njegovo ime. Papež Frančišek je poudaril, da se za to nič ne plača: »Maša se ne plača. Maša je Kristusovo darovanje, ki je zastonj. Odrešenje je zastonj. Če želiš nameniti dar, ga daj. Vendar se ne plača. To je pomembno razumeti.«

Tri drže Jezusovih učencih
Zaradi tega šifriranega molitvenega obrazca se nam molitev lahko zdi nekoliko daleč, saj je stari obrazec. A če dobro razumemo njen smisel, bomo lahko bolje sodelovali. Izraža namreč vse, kar se opravi med evharističnim obhajanjem. Prav tako nas uči gojiti tri drže, ki ne bi nikoli smele manjkati pri Jezusovih učencih. Prva drža: naučiti se zahvaljevati vedno in na vsakem kraju in ne samo ob določenih priložnostih, kadar nam vse gre dobro. Druga drža: iz našega življenja narediti dar ljubezni, svoboden in zastonjski. Tretja drža: graditi konkretno občestvo v Cerkvi in z vsemi. Ta evharistična molitev, ki je središčna pri maši, nas torej postopoma vzgaja, da iz našega življenja naredimo 'evharistijo, torej delovanje milosti.
All the contents on this site are copyrighted ©.