2018-03-07 10:01:00

Neo-pelagiolaisuutta ja neo-gnostilaisuutta vastaan


Uskonopin kongregaatio on julkaissut 22. helmikuuta 2018 päivätyn asiakirjan Placuit Deo. Asiakirja pyrkii ”osoittamaan joitain pelastukseen liittyviä näkökulmia, joita voi olla vaikea ymmärtää” nykykulttuurissa.

Nykyinen individualismi ruokkii käsitystä, jonka mukaan ihminen voi saavuttaa täyttymyksensä yksin omilla voimillaan, asiakirjassa todetaan. Toisaalta käsitys pelastuksesta puhtaasti sisäisenä asiana yleistyy. Tähän liittyy ajatus pelastuksesta henkilökohtaisena vakuuttumisena tai tunteena siitä, että on yhdistynyt Jumalaan. Samalla jätetään sivuun tarve ”hyväksyä, parantaa ja uudistaa” suhde lähimmäisiin ja luomakuntaan.

Ensimmäistä näkemystä asiakirja nimittää neo-pelagiolaisuudeksi. Toista taipumusta se kutsuu neo-gnostilaisuudeksi. Asiakirjassa huomautetaan, etteivät kyseiset näkemykset suoraan vastaa historiallisia esimuotojaan – joitain samankaltaisuuksia voidaan kuitenkin löytää. Sekä neo-pelagiolaisuus että neo-gnostilaisuus tekevät vaikeaksi ymmärtää, miksi Jumala tuli ihmiseksi. Ne vaarantavat raamatullisen uskon.

Omaksumalla ihmisluonnon Kristuksesta tulee Välittäjä Jumalan ja ihmisten välille. Pelastus on Hänen yhteyteensä tulemista, ja tämä tapahtuu kirkossa sen sakramenttien kautta, joista ensimmäinen on kaste. Pelastus tapahtuu yhteisössä, joka osallistuu pyhän Kolminaisuuden omaan elämään. Kirkko on näkyvä yhteisö. Toisin kuin neo-pelagiolaisuus ajattelee, pelastus ei tapahdu erillään Kristuksesta tai erillään niistä uusista suhteista, joita yhteys Häneen synnyttää. Erityisenä suhteena mainitaan suhde köyhiin.

Uskonopin kongregaation prefekti Luis Ladaria Ferrer kertoi lehdistötilaisuudessa, että Placuit Deo syntyi joidenkin teologien pyynnöstä selittää kirkon opetusta esimerkiksi Dominus Iesus -asiakirjaan liittyen. Julkaisemisajankohta ei sinänsä ole merkityksellinen: asiakirja julkaistiin, kun se oli saatu valmiiksi.

Koko asiakirja on luettavissa Vatikaanin sivustolla 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.