2018-03-05 12:37:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Bažnyčia tenebūna prekybos namai


Sekmadienio liturgijoje girdėjome evangelisto Jono pasakojimą apie prekiautojų išvarymą iš Jeruzalės šventyklos. Šią sceną popiežius Pranciškus komentavo trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą.

Aiškindamiesi šį Jėzaus gestą – Dievo namų išvalymą – mokiniai prisiminė 69 psalmės žodžius: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“. Ši psalmė, sakė Pranciškus, tai pagalbos šauksmas ištikus dideliam pavojui, patekus tarp neapykanta degančių priešų. Tokioje situacijoje Jėzus atsidurs savo kančios valandą. Uolumas dėl Tėvo ir jo namų Jėzų nuves iki pat kryžiaus. Jo uolumas – tai meilė ir auka. Tai ir bus tas „ženklas“, kurio reikalaujama iš Jėzaus prekiautojų išvarymo iš šventyklos metu. Tas ženklas bus jo mirtis ir prisikėlimas. „Jis kalbėjo apie savo kūno šventovę“, pastebi evangelistas. Velykomis Jėzus pradeda naują kultą, duoda pradžią naujai šventyklai, meilės ir kultui ir naujai šventyklai, kuri yra Jis pats.

Šios dienos evangelijoje duotu pavyzdžiu Jėzus mus ragina gyvenime siekti ne tik savo naudos, bet pirmiausia Dievo garbės. Visiems mums skirti Jėzaus žodžiai: „iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Iš tiesų negražu kai Bažnyčia taip elgiasi, kai Dievo namai tampa turgumi. Šie žodžiai mums taip pat padeda saugotis pavojaus, kad mūsų siela, kuri yra Dievo buveinė, netaptų prekybos vieta, negyventų siekdama tik savo naudos, bet būtų kupina dosnios meilės ir solidarumo. Šis Jėzaus mokymas visada aktualus ir ne tik bažnytinei bendruomenei, bet taip pat pavieniams žmonėms, pilietinėms bendruomenėms ir visai visuomenei. Visiems gresia pagunda gerus ir visų gerovei skirtus dalykus palenkti savo naudai. Dar blogiau jei bandoma pasinaudoti Dievu ir jo garbinimu. Dėl to Jėzus šiuo atveju taip kategoriškai sureagavo, kad mus supurtytų ir apsaugotų nuo tokio mirtino pavojaus.

Mergelė Marija tepadeda mums taip gyventi Gavėnios metą, kad Dievą pripažintume vieninteliu savo Viešpačiu, baigė savo kalbą popiežius, kad neliktų jokios stabmeldystės mūsų širdyse ir mūsų darbuose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.