2018-03-05 16:39:00

Påven Franciskus lägger till en ny Maria Kyrkans Moder i den romerska kalendern


Dagen efter pingstdagen kommer kyrkan från och med nu fira Jungfru Maria Kyrkans moder. Dagen är inskriven i den katolska kyrkans universella kalender, i och med att den Påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvalting på lördagen presenterade ett dekret. Kongregationens prefekt, kardinal Robert Sarah, skriver att det nya firandet "ska hjälpa oss att minnas att tillväxten i det kristna livet måste förankras i korsets mysterium, i Kristi offer i det Eukaristiska firandet, och i Frälsarens Moder, och de frälstas moder”.

Dekretet återspeglar marialogins historia i kyrkans liturgiska tradition och kyrkofädernas skrifter. Man läser att både den helige Augustinus och den helige påven Leo den Store reflekterade över Jungfru Marias betydelse i Kristi mysterium.

"Faktum är att sankt Augustinus säger att Maria är moder till Kristi medlemmar, för att hon samarbetade med kärlek för att de troende skulle återföddas i kyrkan, medan Leo den Store säger att huvudets födelse även är kroppens födelse, vilket tyder på att Maria är både moder till Kristus, Guds Son och Moder till hans Mystiska Kropps medlemmar, som är kyrkan.”

Dekretet säger att dessa reflektioner är ett resultat av Marias ”gudomliga moderskap och från hennes intima förening i Återlösarens arbete”.

Skriften, läser vi i dekretet, visar Maria vid korsets fot (jfr 19:25). Där blev hon kyrkans moder när hon "accepterade hennes Sons kärlek och välkomnade alla människor i den älskade lärjungens person som söner och döttrar för att bli återfödda till evigt liv".

År 1964 förklarade påven Paulus VI den heliga Jungfru Maria kyrkans Moder, och beslutar att hon ska hedras och åberopas av alla kristna med denna titel.

Sedan införde Kyrkan en votivmässa i det romerska missalet under jubelåret 1975 till ära för saliga Jungfru Maria, Kyrkans Moder.

Med det nuvarande dekretet inför påven Franciskus firandet i universella kyrkans liturgi. Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning har skrivit dekretet och publicerat de officiella liturgiska texterna på latin. Översättningarna ska göras av de lokala biskopskonferenserna innan de bekräftas av kongregationen.

Den liturgiska minnesdagen B. Mariæ Virginis, Ecclesiæ Matris, kommer att firas dagen efter Pingstdagen. I år infaller dagen den 21 maj.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.