2018-03-03 17:44:00

Svätý Otec zdravotným sestrám: Nezabudnite na „liek nehy“!


Vatikán 3. marca – „Nezabudnite na liek nežnosti“ – takto sa dnes Svätý Otec prihovoril 6500 zdravotným sestrám, zdravotným asistentom a detským sestrám, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Ide o členov talianskej Národnej federácie zväzov zdravotných sestier (FNOPI), najväčšieho profesijného zväzu v Taliansku, ktorý má približne 450-tisíc členov.

V príhovore pápež ocenil nenahraditeľnú prácu zdravotných sestier, ktoré sú narozdiel od iných pracovníkov nemocníc v neustálom priamom kontakte s pacientom. Aj keď ide o komplexnú prácu, ktorá v sebe zahŕňa aj spoluprácu s inými pracovníkmi sektoru a prácu s technikou, Svätý Otec tu zdôraznil dôležitosť individuálneho prístupu a pozornosti voči pacientovi. Zdravotné sestry majú byť podľa neho „expertkami na ľudskosť“:

„Zoči-voči jedinečnosti každej situácie totiž nikdy nestačí len nasledovať protokol, ale je potrebné neustále a namáhavé úsilie o rozlišovanie, ako aj o to, aby sme venovali pozornosť jednotlivej osobe. Toto všetko robí z vašej profesie jednu skutočnú a pravú misiu a z vás „expertov na ľudskosť“ povolaných plniť nenehraditeľnú úlohu poľudšťovania v spoločnosti, ktorá je nevšímavá, ktorá až príliš často zanecháva na okraji tých najslabších, zaujímajúc sa jedine o toho, kto „zaváži“ alebo zodpovedá kritériám výkonnosti či zisku.“

„Citlivosť, ktorú nadobúdate tým, že ste každý deň v kontakte s pacientmi, nech vás urobí podporovateľmi života a dôstojnosti osôb. Nech ste schopní rozpoznať správne hranice techniky, ktorá sa nikdy nemôže stať absolútnom, ani odsunúť na druhé miesto ľudskú dôstojnosť. Buďte tiež pozorní na túžbu, neraz nevyjadrenú, po spiritualite a duchovnej službe, ktorá pre mnohých pacientov predstavuje nevyhnutný prvok životného zmyslu a pohody, čo je tým urgentnejšie pri krehkosti v dôsledku choroby.“

Nepostrádateľnou súčasťou liečby je podľa slov Svätého Otca „liek nehy“. Neha je zároveň kľúčom k pochopeniu chorého:

„Pre Cirkev sú chorí osobami, v ktorých je osobitným spôsobom prítomný Ježiš, ktorý sa s nimi stotožňuje, keď hovorí: «bol som chorý a navštívili ste ma» (Mt 25,36). Ježiš bol počas celej svojej služby nablízku chorým, láskyplne sa k nim približoval a mnohých uzdravil. ... Nezabudnite na  „liek nežnosti“, je veľmi dôležitý! Jedno gesto nehy, jeden úsmev, je pre chorého plný významu. Je to jednoduché gesto, no povznáša ho, cíti sa byť sprevádzaný, cíti blízkosť uzdravenia, cíti sa byť osobou, a nie číslom. Nezabudnite na to.“

„Tým, že ste s chorými a že vykonávate vašu profesiu, vy sami sa dotýkate chorých a viac než ktokoľvek iný sa staráte o ich telo. Keď tak robíte, spomeňte si, ako sa Ježiš dotkol malomocného: nie spôsobom nevšímavým, ľahostajným či znechuteným, ale pozorným a láskyplným, vďaka ktorému ten človek cítil, že si ho váži a že oňho dbá. Pri takomto kontakte v pacientovi zarezonuje blízkosť Boha Otca, jeho nežnosť voči každému z jeho detí. Práve neha je „kľúčom“ k pochopeniu chorého. S tvrdosťou chorého nepochopíme. Neha je kľúčom k jeho pochopeniu a je aj vzácnym liekom na jeho uzdravenie. A neha prechádza zo srdca do rúk, prechádza cez „dotyk“ rán, plný úcty a lásky.“

Pápež František sa obrátil aj na pacientov, s tým, aby nikdy nepovažovali za samozrejmosť dobro, ktoré prijímajú od zdravotníkov. Vyzval ich, aby im namiesto očakávania oni sami ponúkli úsmev. Z vlastnej skúsenosti spomenul aj príklad istej staršej panej, ktorá, keď má ísť do nemocnice kvôli vyšetreniam či liečbe, z vďačnosti ku zdravotníckemu personálu sa vždy snaží elegantne obliecť a prikrášliť. Treba v sebe vždy pestovať zmysel pre úctu a vďačnosť voči zdravotným sestrám, povedal pápež.

Svätý Otec v závere využil príležitosť, aby verejne vyjadril vďaku zdravotnej sestre, talianskej rehoľníčke, dominikánke Cornélii Caragliovej, ktorá sa pričinila o jeho záchranu, keď ako mladík zápasil o život v nemocnici – a to vďaka jej odvahe pevne vyjadriť svoj názor pred lekármi. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.