2018-03-03 15:39:00

Popiežius slaugytojams: leiskite ligoniams pasijusti pilnaverčiais, ne skaičiais


Ligoninių slaugytojai vykdo nepamainomą visuomenės humanizavimo misiją. Kasdienis ryšys su pacientais reikalauja ypatingo slaugytojų dėmesio siekiant suprasti tikruosius ligonių poreikius kiekvienoje situacijoje. Niekuomet neužtenka slaugyti tik pagal protokolą, bet reikia nuolat stengtis suprasti kiekvieno ligonio, moterų ir vyrų, vaikų ir senelių poreikius kiekvienoje jų gyvenimo fazėje, nuo gimimo iki mirties. Visa tai slaugytojų profesiją paverčia tikra misija, o slaugytojus daro tikrais žmoniškumo ekspertais. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmęs kelis tūkstančius ligoninių slaugytojų iš visos Italijos, prieš keletą savaičių susibūrusius į naują Nacionalinę slaugytojų federaciją.

Pirmadienį Romoje įvyks pirmasis vos ne pusę milijono narių turinčios federacijos suvažiavimas. Suvažiavimo darbuose iki trečiadienio dalyvaus 3500 federacijos narių.

Popiežius prašė slaugių ir slaugų neužmiršti „paglostymo vaisto“: „Tai taip svarbu: paglostymas, šypsena ligoniui labai reikšmingi. Švelnaus prisilietimo gestas yra toks paprastas, tačiau ligoniui pakelia nuotaiką, leidžia pajusti, kad yra palydimas, kad yra gydomas, pasijusti pilnaverčiu žmogumi, ne skaičiumi. Prašau, šito neužmirškite, sakė popiežius ir priminė, kad Bažnyčiai, ligoniai yra žmonės, kuriuose ypatingu būdu atpažįstamas Jėzaus buvimas. Jėzus susitapatino su ligoniais sakydamas: „Buvau ligonis, mane aplankėte“ (Mt. 25,36).

Jėzus per visą savo tarnystę buvo arti ligonių, prie jų meiliai artindavosi ir daugelį pagydė. Sutikęs sergantįjį raupsais, prašiusį jį išgydyti, Jėzus ištiesė ranką ir jį palietė (Mt 8,2-3). Įstatymas draudė liesti raupsuotuosius, o jiems - prisiartinti prie gyvenviečių. Tačiau Jėzus atveria įstatymo širdį, kurios esmė yra artimo meilė, ir paliesdamas raupsuotąjį, panaikina atstumą, kad jis daugiau nebūtų atskirtas nuo žmonių bendruomenės ir, kad per labai paprastą gestą pajustų paties Dievo artumą. Gydymas, kurį suteikia Jėzus ne tik padovanoja fizinę sveikatą, bet pasiekia ligonio širdį, nes raupsuotasis ne tik buvo pagydytas, bet ir pasijuto mylimas.

Pasak Šventojo Tėvo, švelnumas yra kaip raktas, leidžiantis suprasti ligonį. Kartėlis to neleidžia. Tai gali tik švelnumas, kurį popiežius pavadino „brangiu ligoniu gydymo vaistu“: „Švelnumas eina iš širdies į rankas, ir per prisilietimą, kupiną pagarbos ir meilės, pasiekia žaizdas. Švelnumas yra meilės, kuria kreipiamės į kitus, kilnumas, ir nors to gal nepastebime, švelnume slypi paties Dievo meilė.“

Popiežius paragino slaugytojus niekuomet nepaliauti būti arti žmonių, vadovaujantis žmogiškumu ir broliškumu, ir visuomet rasti motyvaciją su veržlumu vykdyti savo uždavinius. (Vatikano radijas)

Gniezno primato 600 metų jubiliejuje dalyvaus popieriaus atstovas

Popiežius siunčia ypatingą pasiuntinį į Gniezno primato jubiliejų Lenkijoje. Gniezno arkivyskupija šių metų balandžio 28 dieną iškilmingai švęs Lenkijos primo sosto įsteigimo 600 metų sukaktį. Popiežiui Pranciškui jubiliejaus šventime atstovaus jo ypatingasis pasiuntinys kardinolas Vincent Gerard Nichols, Vestminsterio arkivyskupas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.