2018-03-01 14:00:00

Slovėnijos vyskupų vizitas Ad limina


Ketvirtadienio rytą popiežius priėmė devynis Slovėnijos vyskupus, pradėjusius vizitą Ad limina apostolorum.

Slovėnijos, vienos mažiausių Europos valstybių, plotas siekia tik apie 20 tūkst. kvadratinių kilometrų, tai yra triskart mažiau negu Lietuvos. Gyventojų skaičius – du milijonai. Apie 74% šalies gyventojų priklauso Katalikų Bažnyčiai, apie 10% sakosi esą netikintys, likusieji priklauso ortodoksų ir kitų krikščioniškų konfesijų, taip pat musulmonų bendruomenėms. Nors formaliai katalikai sudaro apie tris ketvirtadalius šalies gyventojų, aktyviai religiniame gyvenime dalyvaujančiųjų skaičius, beje kaip ir kitose tradiciškai krikščioniškose šalyse, nesiekia penktadalio.

Valdyta Romos imperijos, paskui vokiškosios Šventosios Romos imperijos ir Habsburgų Austrijos, dar vėliau priklausiusi Jugoslavijai, nepriklausoma valstybe Slovėnija pasiskelbė 1991 m. 2004 m. gegužės 1 d., drauge su kitomis devyniomis šalimis, buvo priimta į Europos Sąjungą.

Krikščionybė dabartinės Slovėnijos teritoriją pasiekė jau antrajame amžiuje, Romos imperijos laikais. Gyventojų daugumos religija krikščionybė tapo aštuntajame amžiuje. Slovėnijoje kūrėsi benediktinų, cistersų, kartūzų bendruomenės. Tryliktame amžiuje Slovėniją pasiekė taip pat dominikonai ir pranciškonai. Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžių parėmė devynioliktajame amžiuje prasidėjusi slovėnų tautinį judėjimą, kuriam daug nusipelnė palaimintasis vyskupas Anton Slomšek. Savo ganytojiškoje veikloje jis sugebėjo derinti slovėnų tautinės kultūros ugdymą, lojalumą Austrų valstybei ir rūpinimąsi sielų išganymu. Vyskupas Slomšekas buvo kaimo žmonių ir darbininkijos švietėjas, katalikiškų brolijų organizatorius, blaivybės apaštalas. Slovėniją du kartus aplankė popiežius Jonas Paulius II (1996 m. ir 1999 m.). Antrojo vizito metu jis paskelbė vyskupą Antoną Slomšeką palaimintuoju.

Slovėnijoje šiuo metu yra dvi bažnytinės provincijos – Liublianos ir Mariboro arkivyskupijos ir keturios vyskupijos. Jų ganytojai – du arkivyskupai, keturi vyskupai, taip pat du vyskupai augziliarai ir vienas emeritas – ketvirtadienio rytą susitikę su popiežiumi, jį informavo apie savo vadovaujamų vietinių Bažnyčių gyvenimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.