2018-02-28 11:11:00

Suprasti Gavėnią: ženklai atsivertimo laikui


Įsibėgėjant Gavėniai, laikraštis „Avvenire“ primena kai kuriuos esminius pasirengimo Velykų šventei ženklus.

Pasninkas, išmalda, malda – tai Gavėnios ženklai ar tiksliau praktikos. Pasninkas reiškia susilaikymą nuo maisto, tačiau taip pat apima kitas atsižadėjimo formas vardan  nuosaikesnio gyvenimo. Jis suteikia svarbią progą augti, - rašo popiežius Pranciškus šių metų Gavėnios žinioje, - nes pasninkavimas leidžia mums patirti  tai, ką išgyvena visi stokojantieji, kuriems trūksta net būtiniausių dalykų”. Taip pat jis leidžia mums tapti dėmesingesniems Dievui ir artimui, pažadindamas norą paklusti Dievui, kuris vienintelis patenkina mūsų alkį.

Pasninkas susijęs su išmalda. Šv. Leonas Didysis viename iš Gavėniai skirtų pamokslų rašė: „Kaip kiekvienas krikščionis turi elgtis bet kuriuo metu, dabar tai turi atlikti su ypatingu užsidegimu ir atsidavimu, nes taip įvykdo Gavėnios pasninko normą, kurią sudaro susilaikymas ne tik nuo maisto bet ir ypač nuo nuodėmių. Šiems šventiems ir reikliems pasninkams joks darbas negali labiau pasitarnauti nei išmaldos davimas, kuri, pavadinta „gailestingumu“ apima daugelį gerų darbų”. Taip pasninkas tampa šventas jį lydinčių dorybių dėka – ypač dėl artimo meilės,  kiekvieno dosnumo gesto, kurį dovanojame vargšams ir stokojantiems kaip savo išsižadėjimo vaisių. Ne be reikalo vyskupijose ir parapijose skatinama brolybės ir artimo meilės Gavėnia, - kad būtume šalia paskutiniųjų. Pasak popiežiaus Pranciškaus, išmaldos praktikavimas mus išlaisvina iš godumo ir padeda mums atpažinti kitame brolį.

Gavėnia taip pat yra privilegijuotas laikas maldai. Šv. Augustinas sako, kad pasninkas ir išmalda yra „du maldos sparnai“, kurie leidžia lengviau įsibėgėti pakilti ir pasiekti Dievą. O šv. Jonas Auksaburnis ragina: „Papuošk savo namus kuklumu ir nuolankumu praktikuodamas maldą. Taip paruoši Viešpačiui tinkamą būstą, taip jį pasveikinsi nuostabiuose rūmuose“.  Pasak popiežiaus Pranciškaus, „skirdami daugiau laiko maldai, leidžiame savo širdžiai atrasti slaptus melus, kuriais apgaudinėjame save“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.