2018-02-27 17:03:00

Vokietijos katalikų solidarumo akcijai „Renovabis“ – 25 metų


Bažnyčią Vidurio ir Rytų Europoje remiančiai Vokietijos katalikų šalpos organizacijai „Renovabis“ sukanka 25 metai. Ji buvo įkurta 1993 m. kovo 3 d. vykusio Vokietijos Vyskupų konferencijos posėdžio metu. Matydami iš komunizmo ką tik išsivadavusių šalių Bažnyčių poreikius, Vokietijos vyskupai 1993 m. paskelbė aukų rinkimo vajų, skirtą pagalbai Rytų Europos katalikams. Akcijai, o vėliau jos pagrindu susikūrusiai šalpos organizacijai pavadinimą davė dažnai liturgijoje kartojama antifona, paimta iš 104 psalmės: „Emitte spiritum tuum... et renovabis faciem terrae” („Atsiųsk savo Dvasią (...) ir atnaujinsi žemės veidą“).

Per 25 šios organizacijos veikos metus buvo finansuoti 23 tūkst. projektų 29 šalyse. Visiems projektams kartu skirta daugiau kaip 700 milijonų eurų. Kaip Vokietijos katalikų žinių agentūrai sakė dabartinis šios organizacijos vadovas kun. Christian Hartl, Renovabis dar nesijaučia atlikusi savo užduotį ir įvykdžiusi visą jai skirtą pašaukimą. Kai kur, kaip pavyzdžiui Sibire, suteikiama paprasta materialinė parama – padedama pastatyti bažnyčią, koplyčią, įsigyti reikalingų daiktų. Kai kuriose remiamose šalyse per pastaruosius 25 metus padėtis labai pasikeitė ir dabar jau remiami sudėtingesnis plėtros ir ugdymo projektai. Yra šalių, kaip karo slegiama Ukraina, kur bendra padėtis pablogėjo. Vokietijos Bažnyčia į šią savo veiklos formą žiūri ne vien kaip į šalpos instrumentą, bet visų pirmą kaip į bendradarbiavimo ir dialogo su Vidurio Rytų Bažnyčiomis priemonę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.