2018-02-26 13:44:00

Popiežius prašo sustabdyti nežmonišką karą Sirijoje


Popiežius prašo sustabdyti nežmonišką karą Sirijoje ir skubiai tiekti pagalbą

Popiežius Pranciškus paprašė tuoj pat sustabdyti karą Sirijoje. Sekmadienio vidudienį kalbėdamas maldininkams Viešpaties Angelo maldos susitikime popiežius pasmerkė Sirijoje tebesitęsiančius karo veiksmus, per pastarąsias savaites pareikalavusius tūkstančius nekaltų žmonių gyvybių. Popiežius karą Sirijoje pavadino nežmonišku, sakė, kad karo blogį neįmanoma įveikti kitu blogiu, o karas yra blogis. Šventasis Tėvas ypač susirūpinęs maisto neturinčiais ir jo įsigyti negalinčiais žmonėmis, prašė kuo greičiau suteikti humanitarinę paramą, gelbėti sužeistuosius ir ligonius.

Popiežius sakė, jog šiomis dienomis dažnai mena „mylimą ir kenčiančią Siriją“, ypač rytinę Gutą. Nuo vasario pradžios žuvo tūkstančiai nekaltų gyventojų, bombarduojamos ligoninės, žmonės neturi maisto, piktinosi popiežius, prašydamas skubiai tiekti maisto ir medikamentų bei evakuoti sužeistuosius ir ligonius.

Broliai, seserys, visa tai yra nežmoniška. Blogio negalima įveikti kitu blogiu. O karas yra blogis! Todėl labai karštai prašau, kad tuoj pat būtų sustabdyti smurto veiksmai, suteikta humanitarinė pagalba. Melskime Dievą kartu, kad tai įvyktų tuoj pat.

Popiežius, kreipdamasis į susirinkusius į Viešpaties Angelo maldos susitikimą, po tylios maldos paragino visus kartu sukalbėti „Sveika Marija“ už Siriją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.