2018-02-26 14:40:00

Църквите в Словакия против ратифицирането на „Истанбулската конвенция“


Върховните представители на християнските църкви в Словакия разпространиха съвместна декларация в която призовават правителството да не ратифицира Истанбулската конвенция. Документът бе прочетен във всички църкви в страната на 25 февруари. Той е подписан от Католическата църква, Евангелската църква на аугсбургското изповедание, Гръко- католическата църква, Православната църква, Реформирана християнска църква, Църквата на Братството, Евангелската методистка църква, Баптисткото единство на баптистите, Староколическата църква, Апостолската църква в Словакия и Църквата на адвентистите на седмия ден.

В декларацията християнските лидери изтъкват важността на законодателната норма срещу жените и домашното насилие, като призовават всички граждани да се противопоставят на домашното насилие. Същевременно заявяват, че много от предложенията залегнали в Истанбулската конвенция съдържат елементи на джендър идеологията. „Ние подкрепяме защитата на жените от каквото и да било насилие, но не можем да се съгласим с идеологии, които представят равнопоставеността като еднаквост и прибягват до отричането на различията между мъжа и жената”, се чете в декларацията.

„Истанбулската конвенция вижда корените на домашното насилие в "ролите" на мъжете и жените, които нарича стереотипни – посочват представителите на християнските църкви. Конвенцията иска да се реши този проблем, като се заличат биологично заложените разлики в човешка природа на мъжа и жената, и те да бъдат променени в полза на т.нар. равенство между половете (gender equality)“.

Християнските лидери предупреждават, че „във всички страни ратифицирали Конвенцията, ще се стигне до основни промени в законодателството, образованието и възпитанието, защото не може да бъдат направени никакви резерви по отношение, на която и да е разпоредба на тази конвенция, с изключение на няколко незначителни части“. Те изразяват и съмнение, че експертните мнения ще помогнат за ефективното предотвратяване на домашното насилие, а вместо това „ратификацията ще доведе до разпространението на джендър- и антисемейна програма”.

Словашкият министър председател Роберт Фицо вече заяви, че Словакия няма да ратифицира Истанбулската конвенция, уверявайки, че страната му ще включи в законодателство всички мерки, насочени към борба с насилието срещу жени.

dg/ rv/ glasove
All the contents on this site are copyrighted ©.