2018-02-24 10:52:00

Priešsinodinis jaunimo susitikimas - 10 tikslų


Kovo 19 d. Vatikane prasidės keturias dienas truksiantis priešsinodinis jaunimo susitikimas. Jame dalyvaus apie tris šimtus jaunimo atstovų. Jaunimas išsakys savo požiūrį tomis temomis, kurios bus svarstomos rudenį vyksiančiame Vyskupų sinodo susitikime, tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“. Pasak Vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus kard. Lorenzo Baldisseri, yra bent dešimt priežasčių, dėl kurių rengiamas šis, jau po kelių savaičių Vatikane vyksiantis jaunimo susitikimas.

1. „Jaunimo sinodui“ ruoštis su jaunimu. Sinode dalyvaus Bažnyčios ganytojai vyskupai, tačiau reikia kuo plačiau į visą procesą įtraukti ir jaunimo atstovus, girdėti jaunimo balsą, nes kitaip tai būtų tik „Sinodas apie jaunimą“.

2. Išklausyti jaunimą. Tikimasi, kad jaunimas atvirai ir drąsiai pasakys ką mano apie save pačius ir apie suaugusius, kaip suvokia savo tikėjimą, su kokiais sunkumais susiduria savo kasdieniniame krikščioniškame gyvenime. Šiuo susitikimu siekiama suprasti kas jaunimui yra Bažnyčia, kokios Bažnyčios jaunimas trokšta.

3. Išeiti į paribius. Nemažai jaunų žmonių šiandien gyvena nutolę nuo tradicinio krikščioniško gyvenimo būdo, gyvena tradiciškai suvokiamos krikščionybės paribiuose arba ir išėję už jos ribų. Reikia išgristi ir jų basą. Dėl to kovo mėnesį Vatikane vyksiančiame susitikime dalyvau ne tik Bažnyčios gyvenime dalyvaujantis jaunimas, bet ir nuo jos nutolusieji, taip pat kitoms krikščionių tradicijoms atstovaujantis jaunimas, taip pat ir netikintieji.

4. Pasivyti jaunimą. Bažnyčia nori suprati kas šiandien jaunam žmogui svarbu. Būti bendrakeleive taip pat ir tiems, kurie šiandien savęs nesuvokia kaip bažnytinės bendruomenės narių.

5. Nutiesti naujus sielovados kelius. Norint eiti kartu su jaunimu, reikia ir naujų sielovados iniciatyvų, naujų metodų ir priemonių.

6. Išklausyti ir tuos, kurie palydi jaunimą. Reikia išgristi ir jaunimo ugdytojų bei su jaunimu dirbančių sielovadininkų balsą. Jie turi sukaupę specifinę patirtį ir dėl to jų balsas yra labai svarbus.

7. Ugdyti dialogą tarp skirtingoms kartoms priklausančių žmonių. Jau pats faktas, kad Sinode dalyvausiantys vyskupai kalbės apie jaunimą reiškia, kad Sinodo sėkmė didele dalimi priklausys nuo skirtingoms kartoms priklausančių žmonių susikalbėjimo.

8. Skirtingų kultūrų bendradarbiavimas. Pasaulinę Bažnyčios bendriją sudaro skirtingoms kultūrinėms tradicijoms priklausantys žmonės. Tai atsispindės ir priešsinodiniame susitikime, kuriame bus atstovaujama įvairių pasaulio kraštų kultūrų įvairovei.

9. Pašaukimo atpažinimas. Tai viena pagrindinių viso Sinodo temų. Taip pat ir kovo mėnesį vyksiančio susitikimo metu tikimasi išgirsti kaip jaunimas suvokia gyvenimo prasmę, kokios pagalbos tikisi, ką bendromis pastangomis daryti, kad jaunas žmogus suradęs gyvenimo kelią, džiaugtųsi juo visą gyvenimą.

10. Dokumentas vyskupams. Kovo 19-23 dienomis vyksiantis priešsinodinis susitikimas baigsis jo darbus ir jo metu svarstytus dalykus apibendrinančiu dokumentu, kuri bus integruotas į Vyskupų Sinodo asamblėjos darbo dokumentą. Klausimai, kuriuos jaunimas iškels kovo mėnesį taps Vyskupų sinodo posėdžių spalio mėnesį temomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.