2018-02-24 10:02:00

Arkivysk. S. Ševčiukas: Mūsų Bažnyčia turi teisę būti vadinama patriarchatu


Patriarchatas – tai dvasinė būsena, tai Bažnyčios esmės ir pašaukimo aukščiausia išraiška, - sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, vasario 9 d. dalyvaudamas diskusijoje, skirtoje sunkiausiais laikais – komunistinių persekiojimų dešimtmečiais – šiai Bažnyčiai vadovavusio kard. Josyfo Slipyj asmenybei ir palikimui. Pernai vasario 17 d. sukako 125 metai nuo didžiojo ganytojo gimimo. Prieš kelias dienas Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia užbaigė pernai pradėtus Josyfui Slipyj skirtus jubiliejinius metus.

Arkivyskupas Ševčiukas priminė, jog būtent kard. Josyfas Slipyj jau prieš šešis dešimtmečius popiežiui Pauliui VI rašytame laiške kėlė patriarchato statuso suteikimo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčiai klausimą. Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčia yra vienybę su Petro Įpėdiniu palaikanti savarankiška Bažnyčia. Tokia ji yra tiek ekleziologiniu, tiek kanoniniu požiūriu. Patriarchatu ji nevadinama tik dėl politinių priežasčių. Taip 2004 m. rašė tuometinis Didysis arkivyskupas Lubomyras  Husaras, laiške savo Bažnyčios nariams aiškindamas kodėl jų bendruomenė negali turėti patriarchato statuso.

Bene rimčiausiai patriarchato statuso suteikimo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčiai klausimas buvo iškeltas būtent 2004 m. – kai buvo ruošiamasi šios Bažnyčios vadovo sostą perkelti iš Lvovo į Kijevą. Tačiau, prieš patriarchato statuso suteikimą protestuojant Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai, iki numatyto Ukrainos Bažnyčios sostinės perkėlimo likus pusei metų, popiežius Jonas Paulius II pasikvietė Ukrainos vyskupus ir paprašė dar kurį laiką kantriai palaukti.

Susitikimas su Ukrainos graikų apeigų katalikų Didžiuoju arkivyskupu ir kitais vyskupais įvyko Vatikane 2004 m. birželio 3 d. Jonas Pauliaus II padėkojo už ukrainiečių rytų apeigų katalikų liudytą herojišką tikėjimą ir veržlų krikščionišką gyvenimą atgautos laisvės sąlygomis. Popiežius ukrainiečiams vyskupams taip pat pasakė, jog jis pritaria jų troškimui pasiekti pilną juridinę ir bažnytinę konfigūraciją. Tam nėra jokių kanoninių kliūčių ir tai visiškai sutaptų su Vatikano II Susirinkimo dvasia. „Jūsų troškimui pritariu su malda ir skausmu, laukdamas Dievo nustatytos dienos, kuomet aš, kaip apaštalo Petro įpėdinis, galėsiu patvirtinti, kad jūsų bažnytinio augimo vaisius jau subrendęs“- sakė Jonas Paulius II ir taip pat pridūrė, kad ukrainiečių rytų apeigų katalikų prašymas jų bažnytinei bendrijai suteikti patriarchato statusą yra rimtai svarstomas, atsižvelgiant taip pat ir į kitų krikščioniškų Bažnyčių vertinimus.

Prieš beveik keturiolika metų su meile ištarti, bet ir diplomatiškai realią padėtį nusakantys žodžiai gal kiek nuvylė Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios bendruomenę. Nors antra vertus, pačios minties, kad šiai bendruomenei priklauso patriarchato statusas niekada nebuvo atsisakyta. Jonas Paulius II prašė ukrainiečius kantriai palaukti ne dėl vidinių kanoninių ar ekleziologinių priežasčių, bet visų pirma dėl politinių priežasčių.

Dabar tą patį priminė ir Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas: „Mes turime visas teises ir visu bruožus, kuriuos turi patriarchatai“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.